omurga nedir omurgalı hayvanlar kaça ayrılır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 10 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. omurga nedir omurgalı hayvanlar kaça ayrılır


  Omurga omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır.Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan yapılmış omurgası bulunan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. Omurgalı hayvanlar ; balıklar kurbağalar sürüngenler kuşlar ve memeliler olmak üzere beş guruba ayrılır.

  OMURGALI HAYVANLAR :


  Omurgalı hayvanları kendi içinde beş gruba ayırabiliriz.Bunlar ; balıklar,kurbağalar,sürüngenler,kuşlar ve memelilerdir.


  BALIKLAR :


  Balıklar kuyruk ve yüzgeçleriyle hareket eder.

  Solungaçlarıyla soluk alıp verir.Böylece gereksinim duydukları oksijeni sudan karşılar.

  Balıklar kendilerinden küçük balıklarla,deniz hayvanlarıyla ve suda yaşayan bitkilerle beslenir.Yumurtayla çoğalır.Hamsi,istavrit,kefal,palamut,yayın ve sazan gibi bir çok balık çeşidi vardır.


  KURBAĞALAR :


  Kurbağalar yaşamının bir kısmını suda bir kısmını ise karada geçirir.Akarsu ve göl kenarlarında yaşar.Kurbağalar yapışkan dilleri ile yakaladıkları böcek ve sineklerle beslenir.Yumurtayla çoğalır,kurbağa yumurtalarından,önce balığa benzeyen kurbağa yavruları çıkar.Bu yavrular büyüdükçe arka ve ön bacakları belirginleşir.Solungaçları ve kuyruğu kaybolur.Akciğerleri gelişir.Sonunda ergin kurbağalar ortaya çıkar.

  Kurbağa yavruları suda balıklar gibi solungaç solunumu yapar.Ergin kurbağalar ise akciğer ve deri solunumu yapar.Bu sebeple vücutlarının yüzeyi nemli ve kaygandır.


  SÜRÜNGENLER :


  Sürüngenlerin vücutları sert pullarla kaplıdır,yumurtayla çoğalır.Akciğerleriyle soluk alıp verir.Yılanlar,kaplumbağalar,kertenkeleler ve timsahlar sürüngenler grubundadır.Yılanlarda üyeler tamamen körelmiştir.Karada ve suda yaşayan çeşitleri vardır.Yılanlar küçük hayvanlarla beslenir ve bazı yılanlar zehirlidir.Sürünerek hareket eden başka bir canlı grubu dakaplumbağalardır.

  Suda yaşayan kaplumbağaların üyeleri kürek şeklindedir.Bunların vücutları sert bir tabaka ile örtülüdür.Kara kaplumbağaları otçuldur.Su kaplumbağaları ise küçük hayvanlar ve böceklerle beslenir.

  Timsahlar ise sıcak bölgelerdeki nehir ve göllerde yaşar.Timsahlarda parmak araları perdelidir.Sürünerek hareket eder ve hızlı yüzebilir.Kuş,balık ve memelilerle beslenir.

  Kertenkeleler de sıcak bölgelerde yaşar.Yapışkan dilleri ile yakaladıkları böceklerle beslenir.


  KUŞLAR :


  Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır.Tüyler sadece kuşlarda bulunur.Uçmaya yarayan kanatları vardır.Fakat uçamayan kuşlar da bulunur.Tavuk,hindi,deve kuşu ve penguen uçamayan kuşlardandır.

  Kuşların ağzı gaga biçiminde gelişmiştir.Beslenme şekillerine göre gagaları birbirinden farklılık gösterir.

  Kuşlar akciğerleriyle soluk alıp verir.Yumurtlayarak çoğalır.Balık,kurbağa ve sürüngenlerden farklı olarak olarak yumurtadan çıkan yavrularının beslenme ve bakımını sağlar.


  MEMELİLER :


  Çevremizde gördüğümüz,vücudu kıllarla kaplı,yavrularını sütle besleyen ve doğurarak çoğalan canlılara memeli hayvanlar deriz.Memeli hayvanların büyük bir çoğunluğu karada yaşar.Bununla birlikte balinalar,yunuslar,foklar denizlerde yaşayan memelilerdir.Dış görünüşleriyle balığa benzerler.Ama yavrularını doğurur ve sütle beslerler.Akciğer solunumu yaparlar.Benzer şekilde yarasaları da ilk bakışta kuşlara benzetebiliriz.Fakat yarasaların vücutlarında tüy bulunmaz.Vücudu kıllarla örtülüdür.Yavrularını doğurur ve sütle besler.Bu sebeple uçan memeliler grubundadırlar.

  Memelilerde farklı beslenme şekilleri görülür.Koyun,inek,keçi,deve,at,zürafa gibi hayvanlar otla beslenirler.Aslan,kaplan,çakal,kurt gibi memeliler etle beslenen hayvanlardır.Ayı,fare gibi memeliler ise hem et hem de otla beslenirler.Memeliler omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur.