Ölümsüz ece kitabı ile ilgili sorular ve cevapları

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 5 Şub 2015 tarihinde açılan konu

 1. Ölümsüz ece kitabı sınav soruları
  Soru-1)Ölümsüz Ece olayı nerede ortaya çıkmıştır?
  A)Kanada B)İstanbul C)Anadolu D)İsveç

  Soru-2)Ölümsüz Ece Bayan Kazıbilimciyle nasıl tanışmıştır?
  A)Çeşmenin başında kuzu çobanı olarak
  B)Ona yemek getirdiği sırada
  C)Köprüde yaralandığı zaman
  D)Bayan Kazıbilimci yolunu kaybedince

  Soru-3)Aşağıdakilerden hangisi “Ece” kelimesinin anlamıdır?
  A) arkadaş-sırdaş B)önemli,değerli kişi
  C)sevgili,eş D)abla,kraliçe

  Soru-4)Köylüler Ece’yi nasıl nitelendirmektedirler?
  A)yardımsever B)deli C)inatçı D)fakir

  Soru-5)Bayan Kazıbilimci Ece’nin doğruyu söylediğine ne zaman inandı?
  A)Fotoğrafta Ece’nin gözlerinden çıkan ışıltıyı gördüğü zaman
  B)Ece ona babasından kalan mührü gösterdiğinde
  C)Ece’nin sihir yapıp ortadan kaybolmasıyla
  D)Ece’nin babası olayı Bayan Kazıbilimciye anlattığı zaman

  Soru-6)Bayan Kazıbilimci’nin bulduğu kadın başı yontusu kime aittir?
  A)Mısır kralının karısına
  B)Cezalandırılıp ibret için öldürülen suçlu bir kraliçeye
  C)Ece’nin annesine
  D) Ece’ye


  Soru-7) Ece,ne kadar zamandır yaşadığını iddia etmektedir?
  A) 200 yıl B)2000 yıl C)3000 yıl D)300 yıl

  Soru-8)Aşağıdakilerden hangisi Ece’ye Akdenizli biliciler tarafından gönderilen doğum hediyesidir?
  A)tılsımlı pazıbent B)atalardan kalma andaç C)tılsımlı bilezik D)görkemli bir taç

  Soru-9)Ece’ye gönderilen hediyede ne yazmaktaydı?
  A)İnsanlık,insanlar birbirlerini sevdiği sürece var olacaktır.
  B)En büyük güç sevgidir.
  C)Düşmanını iyi seç,senin en iyi dostun o olacaktır.
  D)Zalime düşman,mazluma dost ol.

  Soru-10) Kral Gudin,bilicilerden hangi istekte bulunmuştur?
  A)Dünyanın hakimi olmak
  B)Yunanistan’ın en güçlü kralı olmak
  C)Uzun bir süre ölümsüz kalarak geleceği öğrenmek
  D)Erkek çocuk sahibi olmak

  Soru-11)Akdenizli biliciler, Ece’nin doğal yaşam sürecinin
  kaç yaşında sona ereceğini söylemişlerdir?
  A)19 B)18 C)17 D)16

  Soru-12)Bayan Kazıbilimci Ece’yi nereden
  kurtararak evlat edinmiştir?
  A) hapishaneden B)Çocuk Esirgeme Kurumundan
  C) Çiftlikten D)akıl hastanesinden

  Soru-13)Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin yaşadığı yerlerden biri değildir?
  A)İngiltere B)Yunanistan
  C)Mısır D)Afrika

  Soru-14)Ece,hangi bilginin Güneş Tutulmasını önceden
  haber verebildiğini dile getirmiştir?
  A)Aristotales B)Tales C)Heredot D)Demoktrit

  Soru-15)Ece’nin yaşadığı hangi ülkede anne ve babaya erkek çocuğun değil de kız çocuğun bakmakla görevli olduğu anlatılmaktadır?
  A)İngiltere B)Yunanistan C)Mısır D)Afrika

  Soru-16)Büyük İskender,hangi ünlü bilim adamının öğencisidir?
  A)Heredot B)Tales C)Demokrit D)Aristoteles

  Soru-17)Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin ölümsüzlükten
  kurtulmasını sağlayacak aşamalardan değildir?
  A)Kendi gömütünü açtıracak.
  B)Mumyasındaki Lapis yüzüğü sağ elinin işaret parmağına takacak.
  C)Yüzüğün üzerindeki tılsımlı yazıları okuyacak.
  D)Yüzüğü yakacak.

  Soru-18) Ece’nin en sevdiği ve gömütü ararken yediği
  tek yemeğin adı nedir?
  A)Süt güveci B)Tarhana çorbası
  C)Yaprak sarma D)Serlama çorbası

  Soru-19)Bilicilerin,Ece’ye yardımcı olarak tayin ettikleri kişi kimdir?
  A)Bilgin Arşiment B)Ece’nin annesi
  B)Ece’nin babası D)Bayan Kazıbilimci

  Soru-20)Aşağıdaki ülkelerden hangisi “Altın ülkesi” olarak adlandırılmıştır?
  A)Amerika B)Libya A)Hindistan D)Çin

  Soru-21)Türk soyunun dişi bir kurttan türediğini anlatan Türk destanı hangisidir?
  A)Göç Destanı B)Manas Destanı
  C)Alp Er Tunga Destanı D)Ergenekon Destanı

  Soru-22)Ece’nin Orta Asya’da Türklerle ilgili edindiği bilgilerden hangisi yanlıştır.
  A)Çinliler Türk akınlarını önlemek için ünlü Çin Seddi’ni yapmıştır.
  B)Oğuz Kağan,Türkleri bir araya getirip Türk ulusu oluşturmuş,adına destan düzülmüştür.
  C)Dede Korkut,tüm düşmanlara korku salan yiğit bir komutandır.
  D)Türk erkeklerinin üç tane onur simgesi vardı:at,eş,silah.

  Soru-23)Aşağıdakilerden hangisi sadece erkeklerin yaptığı bir iş değildir?
  A)Kımız yapma B)Hayvan gütme
  C)Yün ya da kıl kırpma D)Ata binme

  Soru-24) Türklerde çocuklar, kaç yaşından itibaren eğitilmektedirler?
  A)5 B)12 C)15 D)10

  Soru-25)Türklerde çocukların koruyucusu olarak inanılan tanrı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gök Tanrı B)Umay
  C)Yer Tanrısı D)Su Tanrısı