Oksijen Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda DiScOvErEr tarafından 8 Şubat 2010 tarihinde açılan konu


 1. Oksijen:
  Oksijen renksiz, kokusuz ve atmosfer hac*minin beşte birini kaplayan bir gazdır. Canlı organizmaların yaşamaları için ge*rekli olan bir elementtir. Oksijen kanda he*moglobine bağlanır ve onun vasıtasıyla dokulara taşınır. Hemoglobinin oksijenle yeteri kadar bağlanamaması sonucu kanın oksijensiz kalması haline hipoksemi, çeşitli dokuların oksijensiz kalmaları haline de anoksemi denir. Eskiden doktorlar tarafından ancak ölüm-kalım savaşı veren hastalarda kullanılır*ken, bugün oksijen pek çok hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Oksijen ça*dırları, enkübatörler ve modem mekanik araçların hizmete girmesiyle, erken doğan bebeklerin yaşatılmasında, karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (COL.) gibi ze*hirli gazla zehirlenmelerde, bazı acil solu*num ve kalp hastalıklarında tedavi amacı ile kullanılır hale gelmiştir.

  [​IMG]
   



 2. Cevap: Oksijen Nedir?

  oksijen canlıların yasamı için hayati önem tasır.oksijen solunum için gerekldir.oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda oluşan serbest oksicen olusturur.
   



 3. Cevap: Oksijen Nedir?

  Oksijen canlıların yaşamı için hayati önem taşır. "Oksijenli" Solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Atmosferde, hacim olarak %99, ağırlıkça %20,9 oksijen ihtiva eder. Su, ağırlıkça %88,8 oksijen bulundurur. Yer kabuğunun ise %50'sini teşkil eder.Oksijen, serbest halde, havada, suda, çözünmüş olarak ve toprak içinde en çok nitrat, fosfat ve karbonat halinde yer kabuğunun içerisinde bulunmaktadır. Atom numarası 8 atom ağırlığı 16 simgeside O dur

  Oksijenin elde edilişi [değiştir]
  1.Suyun elektrolizinden yararlanılarak elde edilir. Az miktarda baz veya asit ilave edilmiş saf su elektroliz edilirse, anotta, saf oksijen elde edilir.
  2.Laboratuarda, potasyum kloratın, mangandioksit ile tepkimesinden elde edilir.
  3.Potasyum permanganat ile hidrojen peroksit, asitli ortamda oksijen verir.
  4.Endüstride, havadan elde edilir. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonunda önce azot buharlaşır, geriye %99,5 saflıkta oksijen kalır.
  5.Yine endüstride, çok saf oksijen, baryum peroksit'in 800 °C ye kadar ısıtılmasında elde edilir.
  Oksijen kimyada O sembolü ile gösterilir. Atom numarası 8 olan oksijenin doğada kütle numaraları toplamı (15.9999, yaklaşık=) 16'dır (%99,76), 17 (%4) ve 18 (%0,20) olan üç izotopu vardır. Oksijenin atom ağırlığı 16 olarak kabul edilir. Kütle numaraları 14, 15 ve 19 olan izotopları radyoaktiftir. Fakat bu radyoaktiflerin ömrü oldukça kısadır. Oksijenin çekirdeğinde 8 proton bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelerin hemen hemen hepsinde iki elektron alarak eksi hale geçer. Oksijen normal sıcaklıkta pasiftir; yüksek sıcaklıkta aktiftir.

  Oksijenin sudaki çözünürlüğü 0 °C'de 14,6 mg/L'dir. Oksijenin kritik sıcaklığı –118,8 °C'dır. Oksijen, bu sıcaklığın üzerinde sıvılaşamaz. Yani sadece basınç ile sıvılaştırılmaz. Oksijenin kritik basıncı 49,7 atmosferdir. Bir atmosfer basınçtaki ergime noktası –218,8 °C ve kaynama noktası –183 °C dır. Belirli bir miktardaki oksijen, katı ve sıvı hallerinin her ikisinde de açık mavi ve şeffaftır. Sıvı oksijen, kuvvetli bir magnetiktir. Şayet sıvı oksijenin bir atmosfer basıncındaki bir hacmi, normal şartlar altında (760 mm Hg ve 20 °C) buharlaştırılırsa, buharın hacmi sıvı hacminin 860 misli olur. Katı oksijenin yoğunluğu –252,5 °C de 1,426 g/cm³'tür. Metallerin çok azı, sıvı halde iken oksijen absorblar (emerler). Absorblanan bu oksijen metal katılaşırken tekrar metali terk eder.