oğuz kağan destanı kısaca

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 18 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


  1. oğuz kağan destanı kısaca

    Oğuz Kağan destanının ne zaman ortaya çıktığını ve destanın geçtiği zamanı kesin olarak bilmiyoruz. Yalnız bu destana bakarak bazı sonuçlara ulaşabiliriz.

    Bu destanda Türklere ait birçok özelliği belirleyebilir, bu özelliklerin Türklerin yaşamlarına egemen olduğunu söyleyebiliriz.

    Eski Türklerde bir olayı doğaüstü güçlere bağlama anlayışı vardır. Bu anlayış, burada da görülüyor. Destan kahramanı ve aynı zamanda Türk boylarının kağanı olan Oğuz, normal bir insandan farklı özelliklere sahiptir. Kısa sürede büyümesi, konuşması, ata binmesi, kimsenin baş edemediği canavarı öldürmesi ve bir ışığın içinden çıkan kızlarla evlenmesi, Eski Türklerin kağanlarına bakışını yansıtıyor. Eski Türklerin anlayışında kağanlar Tanrı tarafından seçilmişlerdir ve insanüstü özelliklere sahiptir. Oğuz Kağan gibi Türk kavminin atası olan bir kişi de bu destanda olduğu gibi Tanrıya ve göğe bağlanmış, evlendiği kızlar tanrı tarafından gönderilmiştir. Türklerde, kutsal olan en önemli şey, gökten sonra, dünyamızı ısıtan güneştir. Bu destanda Oğuz Kağan’ın evlendiği kızlardan birinin ışığın içinden çıkmasından, ışığın Türk destan lan ndaki önemli bir motif olduğunu anlıyoruz.