Öğretmen Tayinleri 2011

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde açılan konu 1. 2011 Öğretmen Tayinleri ne zaman


  Öğretmenler sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.

  İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvimde gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvimde değişiklik yapılabilecektir.

  Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır (Dershanelerden alınmış adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.). “Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 ve 15′inci maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ile “açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kapsamında öğretmenliğe atananların (Yönetmelikin 14′üncü maddesine göre atananların sağlık durumu hariç) diğer özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için, son olarak atandıkları ilde, yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.

  Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri (aynı ilçe içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır), beldeler ve köylerin her biri, ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında il içi yer değişikliği yapılabilecektir. Her eş, özrünün bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.

  İl içi ve iller arasında özür durumundan görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, iptal istekleri dikkate alınmayacak olup, bir yıl süreyle aynı özürden yer değiştirme talebinde de bulunamayacaklardır (Atamanın yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da atamaya esas özrü ortadan kalkması nedeniyle görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla atamaları iptal edilen öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna atamanın yapıldığı tarihte atama yapılması ve norm fazlası oluşması halinde ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurumlarına valilikçe ataması yapılacaktır.).

  Özür durumu olduğu hâlde, isteğe bağlı görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir yıl süreyle söz konusu özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.
  Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin sağlık, öğrenim durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve istemeleri hâlinde öğretmen olan eşlerden her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınacak ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilecektir.
  Sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâhaltına alınan öğretmen eşlerinin, asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde, özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması (Askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.) kaydıyla geriye dönük son iki yılda, yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos itibarıyla 360 gün/12 aylık sigorta süresini tamamlamaları hâlinde öğretmenler, eşlerinin sigortalı olarak çalışmaya başladıkları yere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
  Öğretmenlerden;
  -Her ikisi de öğretmen olan eşlerden “isteğe bağlı yer değiştirme döneminde, yer değiştirme şartlarını taşıdıkları hâlde, yer değiştirmek için başvuruda bulunmayan eş ile farklı illeri tercih ederek yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenlerin eşleri, 1(bir) yıl geçmedikçe,
  -Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunanlar, -Eşleri geçici olarak görevli olanlar, -Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
  Eş durumundan, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler;

  2011 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzuna
  buradan ulaşabilirsiniz..