Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu Kompozisyon

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 21 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kompozisyon
  Öğretim yöntemleri hakkında kompozisyon

  Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır Bazı eğitim amaçlaryna ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır

  Öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler

  Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine, öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri izleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa, o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir

  Öğretim metod ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapy taşlarıdır Bazı eğitimciler, öğretim metodunun bir "öğretim tekniği" olduğunu savunurlarken, bazıları da tekniği, daha geniş olan metodun içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar Yani, bir metodun içinde çeşitli teknikler kullanılabilir Bütün derslerde tek bir metod veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz Gerçi öğretmenin genel bir plânı, bir stratejisi olacaktır; ama eğer işler plânlandığı gibi gitmiyorsa, hemen plânı gözden geçirip gerekli hedef düzeltme, metod veya teknik değiştirme işlerini yapabilmelidir
    2. Cevap: Öğretim İlke ve Yöntemleri Konulu Kompozisyon

  Eğitim, insanın bireysel ve sosyal gelişimini ve yeterliliğini sağlamak amacıyla, belirli bir ortamda oluşturulan bir süreçtir Öğretim ise, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran öğrenme faaliyetleridir

  İnsanın hayatı boyunca eğitime ihtiyacı vardır Bilindiği gibi ilk eğitim ailede başlar ve okulda devam eder Bu nedenle okullar ve uyguladıkları öğretim, insanın hayatını, yaşantısını ve davranışlarını etkiler Geçmişten bugüne dek birçok öğretim ilkesi uygulanmıştır Öğretmen merkezli öğrenim yerini artık öğrenci merkezli öğrenime bırakmıştır Değişmeyen ve değişmesi de zaman alacak bir sistem vardır ki o da öss Kısaca öss’yi tanımlayacak olursak, insan hayatını etkileyen, 180 dakikalık bir hayat koşusu yani üniversiteye yerleşme sınavıdır Ne yazık ki her yıl binlerce genç hayallerini ertelemek ya da istemedikleri bölümlere gitmek durumunda kalmıştır Gerçek şudur ki, insan hayatı 180 dakikaya sığdırılamaz Üniversite, başarının kapılarını aralayan sadece bir araçtır O araç iyi kullanılmazsa, hiçbir işe yaramayabilir

  İnsanlar, aileden çok okulda vakit geçirirler Bu bakımdan okuldan alınan eğitim de çok önemlidir İyi bir eğitim, iyi bir yaşam demektir Öğretmenler de eğitim ve öğretim de önemli bir yere sahiptir Ünlü düşünür Ruffini’nin de dediği gibi “ Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir”