Nurlu aylarda yapılacak Dua ve İbadetler

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 18 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Nurlu aylarda yapılacak Dua ve İbadetler
  Nurlu aylarda yapılacak ibadetler
  Mübarek Gecelerde Yapılıcak Dualar

  Receb-i Şerif girdigi zaman yapılacak dua

  "Allhümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan vahtim lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an."

  Recebi Şerif Girdigi zaman her gun 100 tane İhlası Şerifi okumalıdır. Yıne hergün yüz tane olarak 10 günde degişen tesbihleri okumalıdır.

  Birinci 10 gün: "SÜBHANALLAHİ HAYYÜL KAYYÜM"
  İkinci 10 gün: " SÜBHANALLAHİ EHADİS SAMED"
  üçüncü 10 gün: "SÜBHANALLAHİ GAFÜRÜR RAHİM"

  Efendımız ( s a v ) Recebi Şerifin hilalini gördugunde Selmani
  Farisiye :

  "Ey Selman erkek ve kadın müminler biri Recebi Şerifte 30 rekat namaz kılsa Allah'u Teala Elbette onun günahını mahveder.Ona senenın tamamımı oruç tutmu gibi sevap verir.O kimse gelecek seneye kadar namaz kılanlardan olur. Ve bu namazı munafık olarak kılamaz"buyurdu.

  Selman r.a bu namazı ne zaman ne şekılde kılayım deyınce de:

  "-Ey Selman ayın bırıncı gunu on rekat kılarsın .Her rekatta bir Fatiha,üç İhlas ,üç kafırun süresı okursun.Namaz bıttıgınde ellerını kaldırıp" La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyun la yemütü biyedihi'l hary ve hüve ala külli şeyin kadir- deyip ellerini yüzüne süresin."

  Ayın ikinci on gununde yıne aynı şekılde on rekat namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırıp" Lailahe illallahü vahdehü la şerike leh cehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi yedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir,ilahen vahiden ferden sameden vitran velem yettehız sahibeten vela veled.

  Deyip ellerini yüzüne sür Ayın son on gününde yine on rekat kılıp selam verdıgınde ellerini kaldır.

  "Lailahe illallahü vahdehü la şerike lehül mülkü velehü'l hamdü yuhyive yemitü ve hüve alla külli şeyin kadir.Ve sallallah ala Seyyidina muhammedin ve ala alihi't-tahirine vela havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil azim".
  u
  Der her ne istersen duan kabuldür.Her rekat için sana milyon rekat sevab verilir",buyurdu

  Rasulallah ( s a v ) " Recebi Şerfının her perşembe ,cuma ,cumartesi günlerini oruçlu geçirenler Allah ü Teala 900 senelik ibadet sevabı yazar."buyurdu

  Yine Efendımız ( s a v ) "Recebi Şerif girdiginde oruç tutanın orucu yıllık orucuna denktir.

  Yedi gün tutana yedi cehennem kapısı kapanır . Sekiz gün tutana sekiz cennet kapısı acılır.9 gün tutana hak teala günahlarını sevaba cevirir.

  On Gün tutana cehennemle onun arasında bir perde olur ki,ne cehennem onu görürne cehnnemi görür.

  15 gün tutana mevla kıyamette hesabını kolay eder.

  30 gün tutan Allah ü Teala rıza berattı ve hacceti ihsan eder,onu azaptan korur." buyurdu.
    2. Cevap: Nurlu aylarda yapılacak Dua ve İbadetler

  Regaıb Gecesınde Yapıcalak Ibadetler :

  Peygamber Efendımız'e isnad edilen bir hadiste: Kim kı Recebi Şerifin ilk peşembe

  günü oruç tutar sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gece imsak arası 12 rekat namaz

  kılar namazın her rekatında Fatiha dan sonra 3 kadır suresı ve 12 ihlas şerifi okur 2

  rekatta bir selam verırse bu namaz mustahap olan bir namazdır.Namaz bittikten sonra

  70 kere Allahümme salli ala Muhammedın nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve

  sahibi ve selim ' der.

  Sonra secdeye kapanır70 kere SÜBBÜHÜN KUDDUSÜN RABBÜL MELAİKETİ

  VERRUH sonra başına secceden kaldırır, şöyle der:

  RABBİĞFİR VE ERHAM VE TECAVEZ AMMA TALEMÜ sonra tekrar secdeye

  kapanır.Birinci secdede okuduklarını tekrar eder ve secdeden başını kaldırmadan

  diledigini isteyerek dua eder.

  Efendimiz ( s a v ) buyurdu:

  "Bu namazı kılan kimsenın deniz köpükleri ,kumlar sayısı dağlar ağırlık kadar

  ağaçların yaprakları sayısınca günahı olsa da Allah'ü Teala bütün günahlarını

  mağfiret eder.Ve akrabarından 700 kişiye şefaat eder."buyurmuştur.İhya 1/55"
    3. Cevap: Nurlu aylarda yapılacak Dua ve İbadetler

  Mübarek Üç Aylar Duaları
  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an

  RECEB-İ ŞERİF DUALARI

  10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm
  10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed
  10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm

  ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

  10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)
  10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)
  10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

  RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

  10 Gün Yâ Erhamerrâhimin
  10 Gün Yâ Gaffârezzünûb
  10 Gün Yâ Atikarrikab

  Üç Aylara Hazırmısınız?
  Selamun Aleykum

  Malumunuz Üç Aylar geldi, peki biz üç aylara hazırmıyız? Üç Ayların fazileti, ehemniyeti, Regaip Kandili, Recep ayının neden özel olduğu hakkında nekadar bilgimiz var ?

  Naçizane bu hususlar hakkında, Sağlam ve güvenilir bir kaynaktan istifade edip, mubarek Üç Aylar hakkında sizleri bilgilendirmek istedim..

  İlk olarak Regaib ne demektir? bunun hakkında bilgi verelim..

  Regâib, Arapca bir kelime olup “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” manalarını taşır. Bu geceye “Regâib” ismini melekler vermiştir.

  Regaib, ihsanlar, ikramlar manasına da gelmektedir. Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Fakat bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetlenmektedir. Cenab-ı Hakk, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenler Allah’ın affına mazhar olurlar.

  Bu kıymetli geceyi oruçla karşılayıp yine gündüzünü oruçla geçirmek çok faziletlidir. Bedîüzzaman Hazretleri bu gecede yapılan ibâdetlere 10 bin katıyla sevaplar verildiğini ifade eder. Bu geceyi namaz kılarak, Kur’ân okuyarak, salavât-ı şerîfeler getirerek, tevbe istiğfar çekerek, îmânî hakîkatleri okuyup dinleyerek en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışmak her mü’min için çok kârlı bir ahiret kazancına vesile olacaktır.

  Sene içerisinde hem az hem çok kıymetli olan bu mübarek ay, gün ve gecelerden gerektiği şekilde istifade edip Allahın affını ve rahmetini kazanmayı Allah bizlere ihsan etsin..

  Kaynak : Soru Sor Cevap Bul
  Recep ayı niçin özeldir?  “Recep ayı Allah’ın ayıdır” ne demektir?

  Allah’ın bazı günleri ve ayları diğerlerine üstün ve mübarek kılması O’nun (cc) “dilediğini seçer” olmasındandır. (Zadü’l meâd)

  “Rabbin dilediğini yaratır ve seçer” (Kasas:68)

  “Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram (hürmetli) olan aylardır.” (Tevbe: 36)  Allah’ın seçtiği dört aydan birisi de üç aylardan biri olan Recep ayıdır. Rasûlullâh (asm) buyuruyorlar: "Receb, Allâh’ın (cc), Şaban benim ve Ramazan ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

  Peygamber Efendimiz’e (asm) :

  “Ya ResulAllah! Receb Allah’ın (cc) ayıdır ne demektir?” diye sorulduğunda şöyle cevap buyurmuşlardır:

  _ Receb Allahu Teala’nın ayıdır. Çünkü Receb, Hakk’ın mağfiretine mahsus bir aydır. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allahu Teala peygamberlerin dualarını kabul etmiştir. Yine bu ayda Allah (cc) evliyasını düşmanların elinden kurtarmıştır. Bir kimse Receb ayında oruç tutsa Allah (cc) ona üç türlü mağfiret eder:

  Geçmiş günahlarının tümünü affeder, ondan sonra ki hayatında onu korur ve o kişi mahşer yerinde susuzluktan emin olur. (Gunye)

  Bediüzzaman hazretleri: “Her hasenenin (iyiliğin) sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerîfte yüzden fazladır. Şâ‘bân-ı Muazzamda üç yüzden ziyâdedir. Ramazân-ı Mübârekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de (kadir gecesinde) otuz bine çıkar. (Şuâlar, 521) buyurmuşlardır.

  Kaynak : Soru Sor Cevap Bul


  Recep ayını seçkin kılan özellikler nelerdir?

  • Receb ayı Allah’ın ayıdır.

  “Recep ayında Allah’ın hiçbir kavmi gazabına uğrattığı duyulmamıştır. Zira Allah geçmiş ümmetlere sair aylarda azap etmiştir.” (Gunye)

  • Receb ayı tevbe ayıdır

  “Receb ayında Allah’a (cc) çok istiğfar edin; çünkü Allah’ın (cc) Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” Deylemi

  • Receb ayı ibadet ayıdır

  “Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.” (Miftah-ül-cenne)

  “Recep, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk cennette bir nehrinin adıdır. Bu sudan sadece Recep ayında oruç tutanlar içebilir” İmam-ı Gazali

  • Receb ayı mağfiret ayıdır

  “Allah (cc), Receb ayında oruç tutanları affeder.” (Gunye)

  • Receb ayı günahları terk etme ayıdır

  Receb ayına “mutahhar (temizleyici)” denmesinin sebebi ise; bu ayda tutulan oruçların, hataların ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

  • Receb ayı, seçkin olanların ayıdır

  Mübarek zatlar ancak Allah’ın rızasını her şeyden üstün tutan kimselerin Receb ayını değerlendirdiklerini söylemişlerdir.

  • Receb ayı yardımlaşma ayıdır

  “Bir kimse Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderecek olsa Allah ona kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzunlukta büyük bir saray verir.” (Gunye)

  • Receb ayı, şeytanın recmedildiği aydır

  Receb ayı Şaban ve Ramazan ayları ile beraber mü’minlere eziyet ve sıkıntı vermemeleri için şeytanların taşlanıp kovulduğu aylardır.

  Kaynak: Soru Sor Cevap Bul


  Recep ayını nasıl değerlendirebilirim?  Receb ayında hayatımızı güzelleştirip Allah’a yaklaştıracak ne gibi kararlar alabiliriz?
  Pek çok arkadaşımız mübarek üç aylar ve Receb ayının kıymeti vesilesiyle aldıkları çok güzel kararları bizimle paylaştılar. Onlara “Bu güzel kararları almanıza sebep olan en önemli şeyi bize söyler misiniz?” diye sorduk. "Receb ayının sadece Allah’ın seçkin kulları ve O’nun rızasını isteyenlerin değerlendirdiğini öğrenmek oldu" dediler. Biz de onların güzel niyetlerle aldıkları bu kararları sizinle paylaşalım. Ümidimiz o ki; “Hayra vesile olan hayrı yapmış gibi olur..”

  • Receb ayının ilk gecesinde yani Regaib kandilinde üç ayların kıymetini bilerek geçirebilmem ve daha hayırlı bir insan olmam için dua edeceğim.

  “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İ.Asakir)

  • Receb ayının başında, ortasında ve sonunda birer gün oruç tutacağım.

  Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

  Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

  Meleklerin Regaib gecesinde gecenin bir bölümünde Recep ayında oruç tutanlar için rahmet ve mağfiret dileyerek dua ettikleri rivayet edilmiştir..

  • Receb ayında her sabah kaldığımda ve akşam yatarken en az üç sefer istiğfar getireceğim.

  “Receb ayında Allaha (cc) çok istiğfar edin; çünkü Allah’ın (cc) Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır.” Deylemî

  • Allah’ın razı olmadığını bildiğim ve aklımın ve vicdanımın da razı olmadığı bir kötü hasletimden vaz geçeceğim.

  Receb ayına “mutahhar (temizleyici)” denmesinin sebebi ise; bu ayda tutulan oruçların, hataların ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

  • Receb ayında bir yetimin ihtiyacını karşılayacağım

  “Bir kimse Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderecek olsa Allah ona kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzunlukta büyük bir saray verir.” (Gunye)

  • Kızdığım, kırıldığım ve kendisinin hakkımda pek de iyi düşünmediğini düşündüğüm bir arkadaşıma bu mübarek ayda güzel bir hediye alacağım.

  • Kim olursa olsun bu mübarek ayda herkes için hayırdan başkasını dilemeyeceğim.

  Çünkü Recep ayında duaların kabul edildiği gibi bedduanın da tuttuğu rivayet edilmiştir. Cahiliyet zamanında Araplar kendilerine zulmedenlere beddua etmeyi Recep ayına bırakırlardı. Recep ayında beddua ettikleri zaman, tutardı boş dönmezdi.