Nûreddinzade Muslihuddin Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Yasemin tarafından 30 Oca 2013 tarihinde açılan konu

  1. Nûreddinzade Muslihuddin Kısaca Yaşamı


    Nûreddinzade Muslihuddin Osmanlı âlimlerinden ve büyük velîlerden birisidir. İsmi; Muslihuddîn bin Nûreddîn'dir. Nûreddînzâde diye de bilinir.Nûreddinzade Muslihuddin 1502 (H.908) senesinde Filibe'ye bağlı Anbarlı köyünde doğmuştur.Küçük yaşından îtibâren, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl ettikten sonra, Kânûnî Sultan Süleymân Hânın kadıaskerlerinden Mîrim Kösesi diye meşhûr olan Muhammed Efendinin hizmet ve sohbetlerinde bulunup, ilmî yüksek derecelere kavuşmuştur.

    Nûreddinzade Muslihuddin Bu sırada dünyâdan ve dünyâ makamlarından yüz çevirip, tasavvuf ehlindenSofyalı Bâlî Efendinin dergâhına gidip, ona talebe oldu. Hizmetinde ve sohbetinde uzun müddet kalıp, feyz aldı.Tasavvufta yükselip, insanları Allahü teâlânın yüce dînine dâvet etmek ve Resûlullah efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem güzel ahlâkını öğretmekle meşgûl oldu. Nûreddinzade MuslihuddinTahkîkat için İstanbul'a geldi. Tahkîkat sonunda berâat etti ve hakkındaki ithamlardan kurtuldu.Nûreddinzade Muslihuddin 1573 (H.981) senesinde İstanbul'da vefât etti. Kabri, İstanbul'da Edirnekapı dışında,Sırt Tekkesi bahçesindedir.