Nûreddin Cerrahi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Ceylan tarafından 26 Oca 2013 tarihinde açılan konu

  1. Nûreddin Cerrahi Kısaca Hayatı


    Türk mutasavvıfı, Cerrahilik Tarikâtı'nın kurucusu Nureddin Cerrahi, 1678 yılında doğmuştur. Nureddin Cerrahi'nin günümüze ulaşmış tek eseri Mürşid-i Dervişhân adlı küçük risalesidir. Bunun haricinde küçük bir divançesinin olduğu söylense de bu eser hakkında başka bir bilgi yoktur.

    Nureddin Cerrahi'nin hem anne hem baba tarafından İslam peygamberi Muhammed'in soyundan geldiği söylenir. 1689/90'da ilmiyye mesleğine girerek mevleviyyet payesiyle Mısır'a gitti.

    Sülukunu tamamladıktan sonra şeyhinin emriyle Karagümrük'te Kethüda Canfeda Hatun Camii'nde vaaz vermeye ve tarikatını yaymaya başladı. Sultan III. Ahmet, gördüğü bir rüya üzerine Karagümrük'teki Cerrahi tekkesini yaptırdı. Nureddin Cerrahi, bu tekkede postnişin (şeyh) oldu. 1720/21'de vefat ettikten sonra bu tekkede gömüldü.