Nûr Muhammed Bedayûni Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Yasemin tarafından 23 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Nûr Muhammed Bedayûni Kimdir    Nûr Muhammed Bedayûni Orta boylu, esmer tenli, seyrek sakallıydı. Kaşları çatıktı; fakat yüzündeki ve alnındaki nur, kaşlarının çatıklığına tatlı bir mehâbet kazandırmıştı. Gözü yaşlıydı. Göz pınarlarından akan yaşlar, yanaklarına doğru derin iz açmıştı. Zahiri ve batini ilimlere vukufu sebebiyle Allame-i cihan" diye anılırdı.Altın Silsilenin 27. halkası yine Hind diyarından, fakat bu sefer Serhindi ailesinden ve İmam-ı Rabbâni soyundan değil. Seyyidliği sebebiyle Seyyid Nur diye anılan Muhammed Bedayünî, Delhi'den. el-Hadaiku'l-Verdlyye ve ondan naklen diğer bazı kaynaklar, nisbesini Bedvanî diye anarlarken çağdaş araştırmacı Ebu'l-Hasan Nedvî, onun nisbesini el-Bedayünî" olarak kaydetmektedir..

    Nûr Muhammed Bedayûni Dini ilimlerde belli bir merhale katettikten sonra önce Seyfeddin Serhindî'ye, ardından Şeyh Muhammed Muhsin'e intisab etti. Muhammed Muhsin, Muhammed Masum'un önde gelen halifelerindendir. Her iki şeyhten feyz aldıktan sonra otuz beş yıl kadar Delhi'deki Nakşi Müceddidi dergahında hizmet etti. Gönüllere iman heyecanı ve aşk kıvılcımı taşıdı. 1135/ 1722'de vefat etti.