Nüfus Yapısı Hakkında Bilgi,Nüfusun Yapısı

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 11 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Nüfusun yapısal özellikleri,Nüfusun yapısal özellikleri nelerdir,nüfusun dağılışı

  A- YAŞ YAPISI

  1 Genç nüfus (0-14 )

  Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun oranı azdır Doğum oranı düşük olduğu için Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının fazlalığından dolayı genç nüfus fazladır Ülkemizde bu nüfusun (0-14) oranı %29,8 ‘dir Bu nüfus bağımlı (tüketici) nüfustur

  2 Olgun Nüfus (15-64 yaş)

  Çalışan (etkin ) nüfustur Gelişmiş ülkelerde bu nüfus fazla iken, diğerlerinde azdır Ülkemizde bu nüfusun oranı % 64,5 dir

  3 İhtiyar Nüfus(65 +)

  Genç nüfus kadar olmasa da tüketici nüfustur Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzun olduğu için bu nüfusun oranı yüksektir Ülkemizde bu nüfusun oranı %5,7 dir

  B-CİNSİYET YAPISI

  Ülkemizde kadın erkek nüfus genelde birbirine yakındır Fakat göç alan illerimizde erkek nüfusunda, göç veren illerimizde ise kadın nüfusunda bir fazlalık olmaktadır

  C EĞİTİM DURUMU

  Cumhuriyetin ilk yıllarında düşük olan okur yazarlık oranı yapılan çalışmalarla 2000 yılında % 87 ye kadar yükseltilmiştir Ancak bu oranda üniversite mezunlarını oranı çok azdır

  D KÖY-KENT NÜFUSU


  1927-1950 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun oranı önemli bir değişim göstermemiş, 1950 yılından sonra şehirlerde bulunan nüfusun oranı hızla artmıştır Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfus, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmaktadır 1990-2000 döneminde şehirlerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı binde 268 iken köylerde bulunan nüfusun yıllık artış hızı binde 42'dir Bunun en önemli sebebi, köyden kente olan göçlerdir

  Ülkemizde şehirlerde bulunan nüfusun oranı son on yılda önemli artış göstererek 1990 yılında yüzde 59 iken 2000 yılında yüzde 649'a yükselmiştir

  E EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE DURUM

  1927 yılı sayımına göre nüfusun %82 si tarımda çalışırken ,2000yılında bu oran %48,4 e düşmüştür Sebebi, tarım dışı sektörlerin gelişmesidir (sanayi ve kamu hizmetleri) Çalışan nüfusun en fazla olduğu ikinci sektör hizmet sektörüdür çalışan nüfusun %38,6 sı bu sektördedir Sanayi sektöründe çalışan nüfusumuz ise %12,9' dur

  Not: Bir ülkede tarımda çalışan nüfusun oranı çok az ise o ülke gelişmiş demektir tarımda çalışan nüfus oranı fazla ise geri kalmış demektir