Nostradamus kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 13 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. nostradamus hayatı
  nostradamus biyografisi
  nostradamus kehanetleri

  Nostradamus kimdir

  Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame 14 Aralık 1503 doğumlu Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog.

  Nostradamus Yaşamı ve eczacılığı

  Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesinde aldı. 1531de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534teki salgın sırasında öldüler. Agende tanıdığı Rönesans entellektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

  1547de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milanoda bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı.

  Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus imzasını atmaya başladı.Nostradamus terimi Latincede “bizim hanımımız anlamına gelmekten ziyade “biz bizim olan şeyleri veriyoruz (damus) ya da “biz derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz anlamına gelir.

  Nostradamus Saray yılları

  Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555te Salon-de-Provencee yerleşti. Toplam on adet olan ünlü yüzlüklerinin ilk kitabını 1555te Lyonda yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için « yüzlükler » adıyla tanınırlar. 1558de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560da saray hekimliğine atandı.

  Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicisnin astrologlarından biri haline geldi. 1564te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charlesın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edi

  Nostradamus Kitaplarındaki sembolizm

  Nostradamusun kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Bir okültist olan Nostradamus okültizmin sembolizm ilkesini esas alarak, kehanetlerini hem « yalnızca anlayabilenler anlasın » diye, hem de Kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme almıştır. Yani geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmamış, fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur.

  Araştırmacılara göre, başvurduğu bu örtüleme yöntemlerinden başlıcaları şunlardır :

  • Semboller kullanma
  • Mitolojik referanslar verme
  • Sözcükleri ters çevirme (anagramme)
  • Kitabında Fransızcadan başka, Latince, İspanyolca ve İbranice sözcüklere de yer verme.
  • Sözcüğün yalnızca bir harfini değiştirme

  Nostradamusun yüzlüklerinde deşifre edilememiş sözcüklerden biri de, özel bir isim olmamakla birlikte, anlamsız bir sözcük olan “chyren sözcüğüdür. Yüzlüklerde sık sık sözü edilen “Grand Chyren ifadesinde bir harf oyunu olduğunu varsayanlara göre, Nostradamusun kimi zaman “en yüce hükmedici, “alemin hükümdarı niteliklerini verdiği, ne olduğu anlaşılamamış bu ad, sıradan bir kralı değil, Fransızcada “Büyük Köpek anlamına gelen “Grand Chieni, yani Siriusun bulunduğu Büyük Köpek (Grand Chien) Takımyıldızını ve bu takımyıldızdaki “Yüce Köpek lakaplı Siriusu ifade etmektedir.

  Nostradamus Kehanetleri

  Nostradamusun gerçekleşmiş olan en ünlü kehanetleri şunlardır:

  1) 2. Henrynin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi

  “Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek

  Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada

  Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak

  İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak. (1:35)

  2. Henry, Nostradamusun uyarılarına aldırış etmeden Comte de Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henryden 6 yaş daha küçüktür.

  Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henrynin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamusun “zalimce ölüm kehaneti de gerçekleşmiştir.

  2) Büyük Londra Yangını

  “Londradan, adaletli olanların kanı istenecek

  66 yılında yandığında (2:51)

  2 Eylül 1666da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, “adaletli olanların kanı tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu “adalet için kan istemek ve “Kara Ölümün artık hak ettiğini bulması olarak yorumlamışlardır. Londra Yangınında bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

  3) Fransız Devrimi

  Nostradamusun Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunsa da, aşağıdakiler en belirgin öngörüleri içerenleridir:

  “Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

  Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

  Kafasız aptallar tarafından da bunlar

  İleride ilahi kelam olarak anılacak (1:14)

  “Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

  Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

  Muhafızlar kan içinde yüzecek

  Sen Nehrinin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak (2:57)

  14 Haziran 1789da, insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırdılar. Bu, hem bütün Avrupayı şok eden devrimin, hem de Sen Nehri kıyılarına kurulan giyotinin inip kalkmaya başlamasının başlangıcıdır.

  5) 2. Dünya Savaşı ve Hitler

  Nostradamus, Hitlerin doğrudan adını vermek yerine Hister ismini kullanmayı uygun bulmuştur. Hister, aynı zamanda, Hitlerin kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehrinin Latince adıdır. Aşağıdaki dörtlüklerin 2. Dünya Savaşı ve Hitler ile ilgili olduğu üzerinde fikir birliği vardır:

  “Batı Avrupanın derinlerinde bir yerlerde

  Fakir insanların bir çocuğu olacak

  Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

  Ve Doğunun İmparatorluğunda da beğenilecek. (3:35)

  Bu dörtlüğün Hitlerin çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanyanın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.

  “Aç canavarlar nehirleri geçecek

  Savaş alanındakilerin büyük bölümü Histere karşı gelecek

  Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken

  Almanyanın çocuğu hiçbir şey görmeyecek. (2:24)

  Bu dörtlüğün Hitlerin nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda Müttefiklere yenilmesi anlamına geldiği düşünülür.

  6) Franconun Sürgünü

  “Franco, Castilleden çıkıp birliği terk edecek

  Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak

  Riveranın insanları çekişmenin içinde olacak

  Ve körfeze girişi engelleyecek. (9:16)

  Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve ondan önce dikatötrlük rejimi kuran Riveraya işaret etmektedir. 1936da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükümet Francoyu Kanarya Adalarına sürgüne göndermiştir (ve körfeze girişini engellemiştir). Franco, milliyetçi hükümet darbesinden sonra İspanyaya dönüp askeri cunta kurmuştur.

  7) Louis Pasteur

  “Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak

  Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak

  Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek

  O [Pasteur] başkaları tarafından hor görülecek (1:25)

  Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilimadamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.

  8) Charles de Gaulle

  “Roma ve Annemarkın Herkül kralı

  Üç defa ünvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek

  İalya ve St. Markdan bazılarını titretecek

  Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak. (9:33)

  Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetlerinin lideri, daha sonra da 2. Dünya savaşı sonrasında kurulan geçici hükümetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyetinin ilk başkanı olmuştur (üç defa ünvanlandırılan de Gaulle).

  9) Kennedy suikasti

  “Eski bir iş sonunda yapılacak,

  Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

  Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

  Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak. (6:37)

  Buradaki “eski işin, 2. Dünya Savaşında Nazilere yardımcı olan Joseph Kennedyyi lanetleyen Yahudilerin işi olduğu yorumlanır. Bazıları ise, Sezar ve Brütüs örneğinde olduğu gibi, John F. Kennedynin ihanete uğraması olarak yorumlar. Bir diğer yorum da, suikastte Farmasonların parmağı olduğudur. Ancak, o zamanlar aleyhlerine karalama kampanyası yürütülen Farmasonların bu işe de bulaştırılması gerçek olmaktan daha çok bir iftira olarak görülmüştür.

  Kennedy suikasti ile ilgili söylentiler, Kennedyyi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswaldın silahindan çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre, Kennedyye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir.

  Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.

  “Büyük insan o gün bir yıldırımla vurulacak,

  Bu kötülük öngörülüp yazılı olarak bildirilecek

  Öngörüye göre bir diğeri de gece vakti ölecek

  Reims ve Londrada karışıklık, Tuscanyde salgın varken. (1:27)

  Bu dörtlük de, suikastlerin zamanlarına işaret etmektedir. John F. Kennedy öğlen 12.00, Robert Kennedy ise gece 01.00 sularında öldürülmüştür. Jean Dixonın John F. Kennedyyi özellikle de basın yoluyla uyarmaya çalıştığı söylenir. Robert Kennedynin öldürüldüğü 1968 yılında Londra ve Parisde (Reims) öğrenci eylemleri vardır. Ayrıca, salgın hastalık korkularını da beraberinde getirmiş olan Büyük Floransa Seli de 1968 yılında olmuştur.