Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 6 Nisan 2009 tarihinde açılan konu


 1. NOKTALAMA İŞARETLERİ

  İki Nokta (:)

  ** Açıklama yapılacak cümlelerden sonra kullanılır.

  Konuyu kavramak için şunları yapmalısın: Dersi dinle ve bol bol tekrar yap.

  ** Tırnak içina alınmış alıntı sözlerden önce iki nokta konur.

  Babam: "Ben de sizinle gelmem." dedi.

  ** Yazı içinde bir kişinin konuşmasını gösteren konuşma çizgisinden önce konur.

  Adama:
  - Çabuk dışarı çık, dedi.

  Soru İşareti (?)

  ** Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur.

  Burada neden bekliyorsunuz?

  ** Sıralı cümlelerin her ikisinde de soru anlamı varsa soru işareti ikinci cümlenin sonuna konur.

  Benimle mi kalacaksın, onunla mı gideceksin?

  ** Bilinmeyen tarihleri göstermek için kullanılır.

  Rıza Tevfik (? - 1949)

  Not: Soru işaretinden sonra cümle büyük harfle başlar.

  Üç Nokta (...)

  ** Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

  Dışarıda yağmur havası, bende bir ağırlık...

  ** Benzer örneklerin devam ettiğini göstermek için konur.

  Bahçede her türden çiçek vardı: gül, karanfil, papatya...

  ** Bir sözün alıntı olduğunu göstermek için kullanılır.

  "...Az sonra elindeki dosyalarla içeri girdi."

  Tırnak İşareti (" ")

  ** Alıntı sözler tırnak içine alınır.

  "İstanbul gibi bir şehir var mı?" derdi.

  ** Cümlede vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

  Son yıllarda "internet" sözcüğü dilimize yapıştı.

  ** Eser adları tırnak içine alınır.

  Halide Edip'in "Sinekli Bakkaléını okuyorum.

  Ünlem İşareti (!)

  ** Şaşma, kızma, acıma, beğenme gibi duyguları içeren cümlelerin veya sözlerin sonuna konur.

  Ne kadar çok konuşuyorsun!
  Ay, yine bacağıma ağrı saplandı!

  **Parantez içinde kullanılan ünlem işareti cümleye alay, küçümseme anlamı katar.

  Sınıfımızın en çalışkanı (!) Burak'tı.

  Kısa Çizgi (-)

  Bu işarete hece birleştirme çizgisi de denir.

  ** Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satırın sonuna konur.

  ...................okul-
  dan geliyorum.

  ** Özel adlara getirilen çekim ekleri satır sonuna sığmıyorsa kesme işareti konur, kısa çizgi konmaz.

  ........................İstanbul'dan

  ** Ara sözlerin başında ve sonunda kısa çizgi konur.

  Anıl -pek sanmam ya- soruları çözmüş.

  ** Dil bilgisinde ekleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır.

  ki-tap-lar-dan, o-ku-lu-muz

  ** Aralarında nlam ilişkisi bulnan sözcükler arasına konur.

  Okul-aile ilişkisi önemlidir.
  Türk-Rus ilişkileri gerildi.

  ** Bir olayın başlangıc ve bitiş tarihleri arasına konur.

  "Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)"

  Kesme İşareti (')

  ** Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  Her yıl Antalya'da birkaç ay kalır.

  ** Rakamlara ve kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

  1990'da buraya geldik.
  Arkadaşı TDK'de çalışıyormuş.

  ** Şiirlerde ölçüden dolayı ortaya çıkan hece düşmesini göstermek için kullanılır.

  Karac'oğlan der ki burada durulmaz.

  Ayraç (Parantez)

  ** Cümle içindeki açıklamaların, ara sözlerin belirtilmesinde parantez kullanılır.

  Tanpınar'ın (şair olarak bilinir) hem şiir, hem roman türünde başarılı eserleri vardır.

  ** Kimi sözcüklerin eş anlamlıları ayraç içinde gösterilir.

  Eserlerinde çarpıcı tasvirlere (betimleme) yer verir.

  ** Yabancı sözcüklerin okunuşları parantez içinde verilir.

  Bizdeki ilk çeviri roman Telemaque (Telemak)'tır.

  * Tiyatro metinlerinde yapılacak hareketler parantez içinde yazılır.

  Efendim, izninizle (değneği kaldırır), der.
   


Similar Threads: Noktalama İşaretleri
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Noktalama İşaretleri, noktalama işaretleri nerelerde kullanılır 20 Ocak 2012