Noktalama işaretleri ile ilgili sorular

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 20 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. NOKTALAMA İŞARETLERİ

  1)NOKTA (.):

  a)Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır:

  *Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ,ağlardım.

  *Beni sevmiyordun,bilirdim.

  b)Kısaltmalardan sonra kullanılır:

  * vb. *Prof. *Dr. *Cad. *Alm. *Ar. İng.

  c)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.

  *Senin çocuk 1. sınıfta mı okuyor.

  *Dün 25. yaşıma bastım.

  d)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  *21.03.1978 *29.X.1925

  e)Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  *Yarın 08.45’te gideceğim.

  2)VİRGÜL (,):

  a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır:

  *O kitabı aradım , buldum.

  *Fırat,Dicle önemli nehirlerimizdendir.

  *Çalıkuşu’nu ,Huzur’u ,İntibah’ı okudun mu?

  *Kitabı açtı ,birkaç sayfa çevirdi , yüksek sesle okumaya başladı.

  *Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek açacak ,kediler damlara çıkacak.

  b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur:

  *Oğlunu , kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.

  *Akşam,yine akşam ,yine akşam

  c)Hitaplardan sonra kullanılır:

  *Sevgili Kızım, *Değerli Öğretmenim, * Saygıdeğer Müdürüm,

  d)Yüklemden uzak kalmış özneden sonra konur:

  *Ahmet Haşim, şiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir.

  *İşte bu adam, Türkiye’yi pislikten kurtaracak tek adamdır.

  *Tatlılar,kalorisi fazla ;fakat vitamini az besinlerdir.

  e)Cümlede vurgulanmak istenen ögelerden sonra konur.

  *Yarın,buraya geleceksin ve bu işi çabucak bitireceksin.

  f)Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır:

  *Genç, adama ters ters baktı.

  *Hırsız, çocuğu kovaladı.

  *Yaralı, kadının yüzüne bakıyordu.

  *İhtiyar, adamın suratına tükürdü.

  g)Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

  *Oku; adam ol baban gibi ,eşek olma.

  *Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi, hanımları alışverişe gönderin.

  ğ)Bir addan önce gelen zamirlerden sonra kullanılır:

  *O, şiiri niçin ezberlememiş?

  *O ,güzel günlerine yeniden dönebilse.

  *Bu, kadını bir daha görmemiş.

  *Şu ,bahçeye dikilecekmiş.

  h)Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.

  *Bu büyük komutanı, Atatürk’ü ,saygıyla anıyoruz.

  *Bu yöre, Sibirya ve çevresi,alabildiğine soğuktur.

  *Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.

  *Bir kuş, bir çiçek, bir böcek ,ne bileyim ben, her şey onun ilgisini çekiyordu.

  *Ben de Ankara’da, o güzelim başkentte, beş yıl kaldım.


  I)Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda tırnak işareti yerine kullanılır:

  *Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu.

  *Artık sevmeyeceğim,dedi.

  i)Cümle başında kullanılan “evet,hayır,yok,yoo,peki,tamam,hayhay,olur,

  haydi,elbette…” gibi sözcüklerden sonra kullanılır:

  *Hayır, bu işi sevmedim. *Evet, yarın sınavsınız. *Yoo,işte bunu yapamam, dedi.  3.NOKTALI VİRGÜL(;):

  a)Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasında kullanılır.Bu tip cümleler birbirini açıklayan,güçlendiren ,biri diğerine örnek olan cümlelerdir.Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür.

  *Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı.

  *Kısa bir konuşma yaptı; dinleyiciler onu uzun uzun alkışladı.

  *Horoz ölür; gözü çöplükte kalır.

  *Yalancının evi yanmış;kimse inanmamış

  b)Virgülle ayrılmış sözleri ya da söz gruplarını farklı sözlerden ya da söz gruplarından ayırmak için konur.

  *Sayısal derslerden matematiği,fiziği; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum.

  *Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin sembolist; Tevfik Fikret ,Yahya Kemal parnasyen şairlerdendir.

  *Erkek çocuklara Ali,Murat,Serhat; kız çocuklarına ise Yeşim,Senem,Serpil adları verilir.

  c)Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:

  *Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak,ağlamak istiyorum.

  *At ölür, meydan kalır;yiğit ölür , şan kalır.

  *Kel ölür , sırma saçlı olur ; kör ölür , badem gözlü olur.

  d)Önceki cümleye “fakat,oysa ,lakin,ancak,çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaçlardan önce kullanılır:

  *Bu romanı inceledim ;fakat pek beğendiğimi söyleyemem.

  *Köye sen git;ancak orada çok fazla kalma.

  *Kazanacağım ;çünkü çok çalışıyorum.

  NOT: Noktalı virgül, yukarıda sayılan bağlaçlardan önce kullanıldığı gibi bunların yerine de kullanılabilir.

  *Bugün erken yatmalıyım;yarın sınav var.

  *İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen; hayattaki tek dayanağın odur.

  *Sıkı giyinin ;dışarısı çok soğuk.

  e)Öğeler arasında anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

  *Murat;Hasan ,Ali ve Osman’dan daha çalışkanmış.

  *Elma;armut,muz ve üzümden yararlıdır.

  f)Özneden sonra virgüllerle ayrılan eş görevli sözcükler varsa ,özne noktalı virgülle ayrılır.

  *1.yeni grubunun en ünlü temsilcilerinden olan Orhan Veli ; dili çok iyi kullanan ,okuyucuyu değişik bir romantizme sürükleyen , güçlü bir şairdir.

  Not: Noktalı virgülden ve virgülden sonra gelen sözcükler – özel isim değil iseler- küçük harfle başlar.Diğer noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.

  4.İKİ NOKTA(:) :

  a)Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.

  *Şimdi herkes ona şöyle sesleniyordu:Atmaca Kamil.

  *Bence bu cinayetin iki nedeni olabilir:Birincisi namus meselesi,ikincisi çıkar kavgasıdır. *Demokrasinin tek dayanağı vardır: O da özgürlüktür.

  b)Alıntı cümlelerden önce kullanılır.

  *Bu sanatçının romanla ilgili şu sözünü anmadan geçemeyeceğim:“Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır.”

  *Hacı Bektaş-ı Veli:“Eline,beline,diline sahip ol.” demiş.

  b)Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır:

  *Süleyman Çavuş:

  ---- Bırak açma o bahsi ,dedi .

  Kooperatif katibi kaşlarını çattı:

  ---- Yoo, böyle deme Süleyman Çavuş.

  Not:İki noktadan sonra yapılacak açıklama bir cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar.

  *En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır:muz,elma,portakal…

  5.KESME İŞARETİ( ’):

  a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:

  *Yakup Kadri’nin Yaban’ı Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır.

  b)Kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır

  *KKTC’yi her alanda destekliyoruz. *Yarın ABD’ye gidecek.

  NOT:Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu;büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. *kg’dan *PTT’ye

  NOT:Sonunda nokta bulunan kısaltmalar, kesme işaretiyle ayrılmaz.

  * vb.leri *mad.si *Alm.dan *İng.yi

  c)Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

  *36’nın ortak bölenleri nelerdir?

  *Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun?

  UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme işaretiyle ayrılmaz.Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz.

  *Ankaralıdan *Konyalım *Amerikalılar *İslamcı *Aligil

  NOT:-ler eki –gil yapım ekinin yerini tutarsa kesme işaretiyle ayrılmaz.

  *Dün Alilere gittim.

  *Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın.

  NOT:Özel adlar yerine kullanılan ‘o’ zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

  *Ben onun ne kadar kibirli biri olduğunu bilmez miyim?

  d)Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

  *Osmanlılarda kadı’nın önemli bir yeri vardır.

  *Pencereden kar’ı seyrediyorum.

  e)Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

  *N’apalım *N’eylersin *N’etsin *Vardı m’ola sevdiğim yurduna

  *Böyle bir adama nasıl güvenirsin? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)

  *Seni hiç sevmez olur muyum? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)

  *Bu kitapları ona mı vereceğim? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)

  b)Kuşku duyulan bilgilerin yanına ya da bilinmeyen bilgiler yerine parantez içinde konulur.

  *Kayıkçı Kul Mustafa (?-1658?) halk edebiyatımızın destan şairlerinden biridir.

  *Karacaoğlan’ın Güneydoğu Anadolu’da (?) yaşadığını söylüyor.

  UYARI: İçinde soru sözcüğü olsa bile , bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz. *Neden gittiğini bilmiyoruz. *Bana nasıl çalışacağımı söylemedin.