Nikah Duası ve Anlamı

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 19 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu


 1. Nikah Duası  Nikâh duasının türkçe okunuşu:

  Allahümmecal hâzel akde vennikahe meymûnen mubâreken vecal beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tecal beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il müminîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmeati le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsian. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete ayünin vecalnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbilızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbilâlemin

  Nikah duasının anlamı

  (Allahım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allahım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allaha karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun.)

  Allahümme inni ürîdü en üceddidel imâne vennikâha tecdîden bi-kavli la ilahe illallah Muhammedün resûlullah.