Nicolaus Copernicus astronomiye en önemlı katkısı

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Yasemin tarafından 18 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


  1. Nicolaus Copernicus astronomiye en önemlı katkısı nedir
    Nicolaus Copernicus dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklamıştır. Heliosentrik (helios=gr. gunes) teori bugün Kopernik teorisi olarak da adlandırılır. Nicolaus Copernicus Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, ileri sürdüğü fikirleri ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmiştir. Sebepleri ise kendisinin bunların doğru olduğuna yeterince emin olmaması ve papaz olması sebebiyle kiliseden çekinmesidir.

    Copernicus'un daha öğrencilik yıllarında Ptolemy teorisine karşı içine düştüğü kuşku ve doyumsuzlukta kendisini önceleyen eleştiricilerin, özellikle hocası Novara'nın etkisi büyük olmuştur.O zamanki Hıristiyanlık inancına göre Peygamber İsa güneşe sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit durmaktaydı.Yine genel inanca göre dünya düz tepsi gibiydi. Aksini düşünenler ise cehennemlikti. O dönemde, kiliseye karşı çıkan insanların ateşte yakılmasına hükmedilirdi.

    Kopernik'in en önemli eserinde De revolutionibus orbium coelestium heliosentrik teorisini detaylı anlattı. 1540'da ise butün fikirlerini içine alan kitabın basılması için müsaade çıkmıştı.Nicolaus Copernicus Astronom, doktor ve rahip olan Kopernik, Yunanlı astronom Batlamyus'un yanlış olan teorisini Dünyaya anlatarak bilime büyük hizmette bulundu.Nicolaus Copernicus 24 Mayıs 1543 tarihinde yılında Frombork'ta hayatını kaybetti.

    [​IMG]