Neydik Ne Olduk !!

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Pardus tarafından 28 Nis 2009 tarihinde açılan konu

 1. Faziletliydik: Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namusuna yan
  bakmazdık. Hırsızlık nedir bilmez, dilenciliği meslek edinmez, kimseyi de
  küçümsemezdik.
  Dürüsttük: Bir zamanlar Londra Ticaret Odası’nın en görünür yerinde şu mealde
  bir tavsiye levhası asılıydı: "Türklerle alışveriş et, yanılmazsın."
  İtibarlıydık: Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odası’nın toplantılarında oylar eşit
  çıkınca Osmanlılarla alışverişi olan tüccarın oyu iki sayılır, onun dediği
  olurdu.
  Temizdik: Yere bile tükürmezdik. Hatta, Osmanlı askeri teşkilatını Avrupa’ya
  tanıtmasıyla meşhur Comte de Marsigil, yere tükürmedikleri için atalarımızı
  şöyle eleştiriyor:
  "Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de
  saçlarında sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları
  dökülür."
  Çevreciydik: Kurak günlerde ücretle adamlar tutup sokaktaki ulu ağaçları
  sulatır, göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları
  yapardık.
  Bunlara öyle çok örnek var ki, saymakla bitmez.
  Harama el sürmezdik: Fransız müellif Motray, 1700’lerdeki halimizi şöyle
  anlatıyor:
  "Türk dükkânlarında hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey
  unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta birkaç
  kere Beyoğlu’ndaki ikametgâhıma kadar gelmişlerdir. "
  Medeni idik: İngiliz sefiri Sör James Porter ise, 1740’ların Türkiye’si için
  şunları söylüyor:
  "Gerek İstanbul’da, gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren
  emniyet ve asayiş, hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde isbat etmektedir
  ki, Türkler çok medeni insanlardır."
  Dosdoğruyduk: Fransız generallerden Comte de Bonneval ise, şu hükmü veriyor:
  "Haksızlık, mürabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler
  arasında meçhuldür... Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok defa
  Türklerin doğruluklarına hayran kalır."
  Hırsızlık nedir bilmezdik: Fransız müellif Dr. Brayer, 1830’ların İstanbul’unu
  getiriyor önümüze:
  "Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkânların çoğunlukla umumî
  ahlâka itimaden açık bırakıldığı İstanbul’da her sene azami beş-altı hırsızlık
  vak’ası görülür."
  Ubicini Dr. Brayer’i şöyle doğruluyor:
  "Bu muazzam payıtahtta dükkâncılar, namaz saatlerinde dükkânlarını açık bırakıp
  camiye gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı
  halde, senede dört hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hıristiyan olan
  Galata ile Beyoğlu’nda ise hırsızlık ve cinayet vak’aları olmadan gün geçmez."
  Naziktik: Edmondo de Amicis isimli İtalyan gezgini, yine 1880’lerin "biz"ini
  anlatıyor bize:
  "İstanbul Türk halkı Avrupa’nın en nazik ve en kibar insanlarıdır. Sokakta kavga
  enderdir. Kahkaha sesi nadirattan işitilir. O kadar müsamahakârdırlar ki; ibadet
  saatlerinde bile camilerini gezebilir, bizim kiliselerde gördüğünüz kolaylığın
  çok fazlasını görürsünüz."
  Cihana örnektik: Türkiye Seyahatnâmesi’ yle meşhur Du Loir’un 1650’lerdeki hükmü
  şöyle:
  "Hiç şüphesiz ki, ahlâk bakımından Türk siyasetiyle medeni hayatı bütün cihana
  örnek olabilecek vaziyettedir. "
  Şefkatimiz yalnızca insana yönelik değildi, hayvanları, hatta bitkileri bile
  kapsıyordu.
  Hayata karşı saygılıydık: Bu konuda dilerseniz Elisee Recus’u dinleyelim, bize
  1880’lerdeki halimizi anlatsın:
  "Türklerdeki iyilik duygusu hayvanları dahi kucaklamıştır. Birçok köyde eşekler
  haftada iki gün izinli sayılır... Türklerle Rumların karışık olarak yaşadığı
  köylerde ise bir evin hangi tarafa ait olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.
  Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa, bilin ki o ev bir Türk evidir."
  (Küçük Asya, c. 9)
  Hayırseverdik: Comte de Marsigli’yi tekrar dinleyelim:
  "Yazın İstanbul’dan Sofya’ya giderken dağlardan anayol üzerine inmiş köylülerin
  yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum."
  Aynı müellif, ceddimizin hayırseverlikte fazla ileri gittikleri kanaatindedir.
  Şöyle diyor:
  "Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane hareketlerinde biraz fazla
  ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp,
  hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler."
  Bu tespiti, İslâm ve Türk düşmanı avukat Guer misallendiriyor:
  "Türk şefkati hayvanlara bile şamildir" dedikten sonra şu örneği zikrediyor:
  "Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak
  başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar... Sokaktaki ağaçların
  kuraklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık
  Müslümanlara bile rastlamak mümkündür..."
  "Kaçık"lığın kaynağını da veriyor adam:
  "Birçokları da sırf azad etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan
  bir Türk’e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu
  cevabı verdi: Allah’ın rızasını tahsile yarar."
  Galiba geçmişimizden uzaklaşmak bize çok pahalıya patladı.
  Yahya Kemal Beyatlı’nın bir tespitiyle yazımızı noktalayalım:
  "Eski Türklerin bir dini hayatları vardı, dini hayatları olduğu için de çok
  şeyleri vardı; yeni Türklerin de dini hayatları olduğunda çok şeyleri olacak."

  alıntı..
   
 2. Cevap: Neydik Ne Olduk !!

  Yavuz Bahadıroğlu'nun Biz osmanlıyız adlı kitabından muhteşem güzel ve acı gerçeklerle dolu bir bölüm. Maalesef bizler Osmanlıyı tanıyamamışız,birer osmanlı torunu olup osmanlı gibi yaşayamadık.Atalarımızı,onların yaşantısını unutmuş durumdayız şu anda. Daha kimbilir neler olacağız :(