Ney Nedir

'Medya Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 9 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Ney Ne Demek


  Ney üflemeli çalgıdır. Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lügati't-Türk adlı Türk kültür ve dilini anlatan eserinde, Sagu denilen, Erler için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan tören'lerde kullanıldığını aktarmıştır.

  Sümer toplumunda M.Ö. 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, M.Ö. 3000-2800 yıllarından kalan bugün Amerika'da Philadelphia Üniversitesi Müzesi'nde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

  Günümüzde ney, Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf müziğinin bir simgesi haline gelmiştir. Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine, Ney için üflemek tabiri kullanılır. Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır. Kaynağını İslam'da Allah'ın insanı yaratırken ruhu üflemiş olmasından alır.

  [​IMG]

  Ney, Türk Klâsik Müziğinin yegâne üflemeli çalgısı ve Türk Tasavvuf Müziğinin baş sazıdır Tüm tekke mûsikîsinde bendir ile birlikte cevâz gören tek müzik âleti ney olmuştur Mevlevî Âyinleri neylerin ve kudümlerin iştirâkleri ile yapılır Eğer bulunursa diğer çalgılardan da birer tane yer almaktadır

  Ney ses rengi olarak insan sesine en yakın çalgılardan biridir Her türlü müzikâl motifi icrâ etmeye imkan tanır Üç oktavlık ses sâhası içindeki tüm sesleri, nefes şiddetini veya dudağın başpâre ile yaptığı açıyı değiştirmek sûretiyle koma koma (hattâ cent cent) verebilir..
    2. Cevap: Ney Nedir

  Muazzam bir sestir...