Newton Kanunları

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Newton Kanunları Nelerdir

  Newton Hareket Kanunları

  Newtonun Birinci Hareket Kanunu :Bir cisme etki eden toplam kuvvet sıfır ise, cisim konumunu korur yani duruyorsa durmaya devam eder, sabit bir hızı varsa bu hızını koruyarak hareketine devam eder.

  Newtonun İkinci Hareket Kanunu :Bir cisme etki eden toplam kuvvet sıfırdan farklı ise (bileşke kuvvet sıfır değil), cisim bileşke kuvvet yönünde kütlesiyle orantılı olarak ivmelenerek hareket eder.

  Newtonun Üçüncü Hareket Kanunu :(Etki tepki prensibi) Birbiri ile temas eden iki cismin arasında birbirine zıt yönde, aynı doğrultuda ve aynı şiddette iki kuvvet oluşur.


  Birinci ve üçüncü kanun statik durumla ilgilidir, Newtonun ikinci hareket kanunu ise dinamik olaylar incelenirken kullanılan temel ilkedir.

  Matematiksel olarak Newtonun ikinci hareket kanunu su şekilde yazılır

  F=ma

  Burada F cisme etki eden bileşke kuvveti, a ise bileşke kuvvet doğrultusunda cismin kazandığı ivmeyi göstermektedir. Pozitif skaler bir büyüklük olan m ise cismin kütlesini ifade etmektedir.

  Newtonun ikinci hareket kanunu ışık hızına kadar ulaşan cisimlerin hareketinde ve atom seviyesindeki çok küçük partiküllerin hareketinde kullanılamaz.


  Birbirine çekim kuvveti uygulayan herhangi iki cisim arasındaki çekim kuvveti Newton tarafından şu şekilde ifade edilmektedir.

  F = G(m1m2/r2)

  burada
  F = İki cismin birbirne uyguladıkları çekim kuvvetini
  G = Evrensel çekim sabitini,
  m1, m2 = her bir cismin kütlesini
  r = iki cismin merkezleri arasındaki mesafeyi
  ifade etmektedir.

  Eğer cisim dünya yüzeyinde ise cisme etki eden çekim kuvveti cismin ağırlığı olarak adlandırılır.


  alıntı