Nerkisecari Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Ceylan tarafından 16 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Nerkisecari Kısaca Hayatı


    Nerkisecari Irak evliyâsındandır. İsmi,Marûf bin Abdurrahmân bin Abdülkâdir Nerkisecârîdir. Hocası Şeyh Ömer Efendi, Ahmed Berendede bir mescid ve bir medrese inşâsını istedi ve orada ikâmet edip ilim öğretmesini bildirdi. Şeyh Marûf hazretleri de, hocasının emrine uyup Ahmed Berendeye yerleşti ve orada ve başka yerlerde medreseler inşâ etti. Oralara müderris zâtlar tâyin edip, ilmin öğrenilmesine ve yayılmasına çok hizmet etti.

    1863 (H.1280) târihinde Nerkisecârda doğdu. 1912 (H.1331) târihinde Süleymâniyede vefât etti. Cenâzesi Ahmed Berendeye getirilip mescidinin civârında defnedildi.