Necmeddin-İ Kübra Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Yasemin tarafından 16 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Necmeddin-İ Kübra Kimdir


    Necmeddin-İ Kübra Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh, tefsîr, hadîs âlimi. Tasavvufta Kübreviyye (Zehebiyye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi Ahmed, babasınınki Ömerdir. Künyesi Ebül-Cennâbdır. Bu künye kendisine, rüyâda Peygamber efendimiz tarafından verilmiştir.

    Necmeddin-İ Kübra Lakabları; Necmeddîn, Şeyh-ül-imâm, Zâhid-ül-kebîr ve Şeyh-i Harezmdir. Necmeddîn-i Kübrâ diye meşhûr oldu.

    Necmeddin-İ Kübra Yaptığı bütün münâzaralarda gâlip geldiği için, kendisine et-Tâmmet-ül-kübrâ lakabı da verildi. Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın önde gelenlerinden olanNecmeddîn-i Kübrâ hazretleri, 1145 (H.539) senesinde, Harezm köylerinden Hayvekte doğdu. Necmeddin-İ Kübra Buna nisbetle Hayvekî denilmiştir. 1221 (H.618) senesi Rebîul-evvel ayında, Harezmde Cengiz askeri tarafından şehîd edildi.
     


Similar Threads: Necmeddin-İ Kübra
Forum Başlık Tarih
Biyografi Kübra Küçük Kimdir 4 Temmuz 2013
Biyografi Kübra Balcan Kimdir 10 Temmuz 2012
Biyografi Kübra Doğan Kimdir 27 Mayıs 2012