Necip Fazıl Kısakürek Kitap Özetleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Masal tarafından 4 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Necip Fazıl Kitap Özeti


  Necip Fazıl Kısakürek Kitapları Hakkında Bilgi


  Necip Fazıl Kısakürek Çöle İnen Nur Kitap Özeti


  Allah Resulünün mübarek hayatları Eserin yazılışı bir hayli maceralıdır İlk olarak 1950 tarihinde kaleme alınmış,1952 Büyük Doğu'larında 'Allahın Sevgilisi' ismiyle pek kısa bir bölümü tefrika edilmiş,1956'da bu kez 'O' başlığıyla yayınlanmaya başlamış, fakat yarım kalmış ve arada birkaç eksik kalan teşebbüsten sonra,1969'da nihai şekline ve ismine kavuşmuştur Çöle İnen Nur, Siyer kitaplarının alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubu yansıtıyor Eserin takdiminde bu farklılık şöyle ifadelendirilmektedir: 'Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, 'Başlangıç' yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak 'doğru' üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selâhiyetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak, inanmış ve teslim olmuş sanat tavriyle sokulmaktan başka çare yoktur.

  Kitaptan bazı alıntılar:

  Sofra Etrafında Allah Rasullerinin dizildiği sofra Ve bu sofrada başköşeSen!

  İnsanın hakikati SırKâinatın en çetin sırrı Bir de misilsiz insan ki, onun hakikatinde, mahlûk, artık, son haddine ulaşır Onun hakikatinde, mahluk tükenir, fakat Allah başlamaz O da sen!

  YaradanVe Onun en güzel eseriZâtiyle tek olan Yaratıcının koskoca insan ehrâmında ve en yüksek noktada halkettiği insan Sen!

  Evet, Sen!

  Senin bana inandırdığın ve seni bana inandıran Allah, öz dilinle hitap etmiş ve Sana demişti ki:

  “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!

  Sana, işte bu Allah kelâmının sonsuz kılavuzluğu içinde inanıyorum!

  Sana inanmış, inanmakta ve inanacak olanlar, deniz kıyılarında kum misâli Ben de bu hudutsuz yığında bir kum tanesiyim

  Sana inanan herkes, göz alabildiğine geniş bir sed üzerinden eşsiz bir manzara seyreder gibi, Seni, oldukları yerden, yerlerinin görmek ve bilmekte verdiği imkanların gözlüğünden seyrediyor Bense Allaha hamd ediyorum ki, seni, o kum tanesine, uzun zaman çilesini çektiğim birtakım idrak mahremiyetlerinin “Yakına açılmış yakıcı penceresinden gösterdi

  Keşke sahiden, topuğunu bir kere öpebilmiş bir kum tanesi olsaydım!

  Evet!

  Ben Seni, Allahın yalnız habercisi ve ana yola çağırıcı Rasûlü olarak değil; boşluğu ve yıldızları, zamanı ve mekanı, mesafeleri ve istikametleri, canlı ve cansız maddeleri ve maddesiz her şeyiyle bütün kainatı, bu en güzel eser etrafında halkalanması ve onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış olması için yarattığına inanıyorum!

  Sen; var oluşunun şerefine, Allahın topyekün varlığı hediye ettiği ilk ve son Varlık Nuru!

  Ben bir Şairim

  Sanata, yalnız Allahı aramak, Onun mahrem ülkesi meçhuller aleminin karanlıkları içinde rüyalardan daha zengin fener alayları tertiplemek ve eşyanın takındığı duvakları birer birer kaldırmak gayesini biçtiğim gün, sanki boynumda “mutlak hakikatten bir kement sezer gibi oldum Bu kement beni çekti ve Senin önünde durdurdu

  - Kapı burasıdır, başka her kapı kapalı!

  Vakta ki, böyle oldu, Sen benim her şeyim oldun

  Ey, bütün mucizeleri içinde en hayran olduğum mucizesi diye, ömründe bir defa bile kahkahayla gülmemiş olmasını gösterebileceğim mahzun Peygamber!

  Ey, Allahın Kuranda has ismiyle ve nida edatıyla bir kerecik bile hitap etmediği haya ve edep kaynağı!

  Ey tek katresinin hacminde bir umman çalkalanan ve tek zerresinin menşurunda bir kâinat yüzen Kevser Havuzunun sahibi!

  Ey ufuk; insanoğlunun ufku!

  Sen de bizim gibi insansın! Sen bir derece daha fazlası olmayan bir insansın da, biz senden eksik olduğumuz kadar insanlığa uzak insanlarız

  Öyleyse hangi manasıyla olursa olsun, seni tekrarlamak, aldığımız nefesleri tekrarlamaktan bin kat daha azizZaten Sensiz ve Senden habersiz alınan nefes, varlığın değil, yokluğun soluğu


  Necip Fazıl Kısakürek Aynadaki Yalan Kitap Özeti

  Naci, felsefe fakültesinde asistan ve doçentlik tezini hazırlamakta olan bir gençtirHiç uyuşamamalarına rağmen, solcu Mine Ressam Abid ve onların çevresiyle beraberdirMine, Naciyi seviyordurNacinin hayatında en önemli insan BelmadırSelma, Naciyi kendi kendisiyle ihtilafa sokmayı ve ikiye bölmeyi ve bir parçasını öbürüne yedirmeyi başaran kadındır.

  Naci askerde, arkadan gelen birliğe yer hazırlamak göreviyle gittiği köyde Hüsmen Ağa isminde, ilim sahibi, bilge görünüşlü bir zatla tanışırHüsmen Ağanın torunu Hatice, Naciye göre katıksız, süt beyaz, esrarlı bir köylü kızıdırNaci, o zaman, bu kızın kendi hayatında ne denli önemli bir yeri olduğunu bilmiyordur
  İstanbulda Belma Hanımın evindeki bir baloda Naci ve Belma arasında bir tatsızlık çıkarBu durum Naciyi çok etkilerNaci bu ayrılıştan sonra çok büyük acılar çekerO artık herkese tabii adam taklidi yapıyordurBu zaman zarfında çok düşünür, tasavvufa dalarBir camide tanıştığı imam arkadaşı sayesinde eski yazıyla yazılmış dini eserleri okumaya başlarMesaisinin çoğunu düşünmeye ve sorgulamaya ayırıyordur.

  O günlerde annesi de köye gidip Haticeyi görmüştür.

  Mine ve arkadaşlarının Belmayı küçük düşürmek için hazırladıkları bir baloda Naci ve Belma arasındaki bütün bağlar koparYalnız bu sefer, Naci Belmayı reddetmiştir.

  Bu arada Hatice kendisini iyi hissetmediğinden dolayı babasıyla birlikte İstanbula gelmişlerdirProfesör, Haticenin ölüme mahkum olduğunu ve derhal hasteneye yatırılması gerektiğini söylerNaci, Haticeyi sürekli ziyaret etmektedirHastalığın bir çocuk ermişliğine yükselttiği Hatice, birdenbire Nacinin gözünde herşey olduNaci ve Hatice hastanede evlenirlerHatice bir süre sonra vefat eder.

  Naci bu arada tezini değiştirmiş, tasavvufla ilgili yeni tez hazırlamaktadırHummalı bir çalışma sonucu İslam Tasavvufu ve İnsanlığın Beklediği Nizamisimli tezini bitirir ve üniversiteye teslim ederFakat Nacinin tezi kabul edilmezBunun üzerine naci üniversiteden istifa eder ve ederini neşrederNacinin kitabı yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görürGazetelerde ise Naciye karşı büyük bir kampanya başlatılır
  O günlerde, bir eylem sebebiyle hapse giren Mine tahliye edilmiştirBirgün Nacinin okuyucularıyla sohbet ettiği kitabevine gelir ve onunla konuşmak istediğini söylerBeraber Boğaza giderlerDönüşte Minenin arabayı denize sürmesiyle bir kaza geçirirler Mine ölür.

  Bu kazadan yaralı olarak kurtulan Naci bir süre içinde evine çekilirBu zaman zarfında sürekli düşünür, nefsiyle cedelleşirRuhi bir olgunluğa doğru yol alıyordurDaha sonra, bir konferans vermek için gittiği yurt dışında Belma ile karşılaşmış, bütün oyunlarına rağmen ona yenilmemiş, onu hayatından çıkardığı gibi ruhundan da tamamıyle çıkardığına emin olmuştur.

  Naci bir gece rüyasında gördüğü Haticenin işaretiyle cami cami dolaşıp, erdiricisini aramaya başlarGirmesi gereken eşiği ve erdiricisini Eyüpte bulur.

  Necip Fazıl Kısakürek Bir Adam Yaratmak Kitap Özeti

  Eser ilk olarak 1937-1938 kışında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda temsil edilmiştir.

  Olay meçhul bir tarihte İstanbul'da geçer.

  "Husrev - Bir adam yaratmağa kalkıştım. Ona bir surat ve kader bulmak... Nerede bulayım? Kendimi buldum. Suratsız ve kadersiz adam şahlandı. Zincirini kırdı. Elimden kaçtı. Ben insanım. Beni arkamdan vurdu. Suratsız ve kadersiz adam benim suratımı takındı. Kalıbımı giyindi. Kaderimin içine yattı. (Bir an sükut) Benim de kaderim buymuş."

  TURGUT - Derler ki, Bazı sanatkarlar eserlerindeki vak'aları, çok kere kendi hayatlarından alırlar. Hiç olmazsa gördükleri, tesadüf ettikleri hadiselerden çıkarırlar. Benim en çok merak ettiğim nedir, biliyor musunuz? Acaba piyesinizin vak'asıyle hususi hayatınız arasında bir yakınlık var mı? HUSREV - (Düşünür, gülümser.) Lütfen ayağa kalkar mısınız?

  (Kitabın İçinden)


  Açıklama:

  Bu piyes, bir "Crise-Intelectuelle", "bir fikir buhranı"nı çerçevelemek gayretinde... Apaçık ve yapayalnız hiç bir tezi yok... Fakat içiçe bir çok tezleri ve başlı başına bir kaç ana tezi var...

  Evvela san'atkar nedir? Bütün imkanların erişilmez müntehası, gayelerin gayesi, kemallerin kemali, maveraların maverası olan Allah'a doğru, sonsuz bir tekamül yolunda giden insanoğluna mahsus ibda nevileri içinde en zengin ve en güzel hissenin üzerine oturmuş mahluk... Sanatkar bir mahluktur, fakat yaratmak cehdinde bir mahluk!.. Onun bir eseri, bir de kendisi vardır. İşte san'atkar, çok defa, yaratmaya kalkıştığı tipin, yaratılmış olan ta kendisidir...(Kitabın İçinden)

  Kitaptan Alıntılar:

  Ben ne yaptım? Bir hududu zorladım. Bendimin dışına çıkmak isterken, kendime rast geldim. Meğer kul olduğumu anlamak için Allahlık taslamalıymışım! Meğer nasıl yaratıldığımı anlamak için bir adam yaratmaya kalkışmalıymışım! Ben ne yaptım? En sağlam basamağı ayağımdan kaydırdım. Körlüğü zedeledim. şimdi görünen şeye nasıl bakayım? İnsan kaderini bir rüya gibi uykuda bulur. Bu rüyayı uyanık nasıl seyredeyim? Allahla kalabalık arasında kaldım. boşlukta nasıl durayım?


  " Anlayın bu azabı! Bir azap ki, kul olduğum için çekiyorum, çekmemek için Allah olmak lazım. İnsana göre değil bu; yok bunu çekecek aza insanda!
  Yetişir! gelsin artık her şey yerli yerine! Verin bana artık dünyamı! Salıverin beni kalabalıklara! "


  "Bir sigara kağıdını şu masaya koy, üstüne bir taş bırak, kapıları kapa ve git! Üç yüz sene sonra gel, yerinde bulursun. belki sararmış, belki buruşmuş, fakat yine o. Bir sigara kağıdı kadar yaşayamıyoruz. kefenimizden evvel çürüyoruz. Duyuyorum! toprak altında milyonlarca kurdun, çıtır çıtır dut yapraklarını yiyen milyonlarca ipek böceği gibi, milyonlarca ölüyü yediğini duyuyorum.
  Ölüler! Korkunç bir saklambacın korkunç oyuncuları. kurtarın beni ebedilikten! öldüm sizi araya araya.. kurtarın beni düşünmekten!"

  ''Br bıçağın deştiği yerden kan akmaz olur mu? Benim de beynimden, kan akıyor. Ben düşünmüyorum beynim kaynıyor. Görüyorum, gözlerimi yumunca görüyorum. Beynimin etten yuvarlağı içinde her düşünce bir damla siyah kan gibi yuvarlanıyor. Ben istemiyorum fakat hiç bıçağın deştiği yerden kan akmaz olur mu?''