Necip Asım Yazıksız kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 28 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Necip Asım Yazıksız

  Necip Asım Yazıksız, Asker , Müderris , Tarihçi , Türkolog , Milletvekili.

  Türk bilgini , dilcisi milliyetçisi...Türk Ocakları’nın kuruluşunda rol aldı. Çoğu küçük risalelerden oluşan 40 civarında eser yayımladı. İlk kez Türk tarihini kaleme alanlardan birisidir. Türk dilinin sadeleşmesinde büyük emek sarfetmiştir. Türkiye’de dilbilimin gelişip yerleşmesinin öncülerindendir. Bilmisel çalışmaları için Fransızca, Arapça, Uygurca ve Çağatayca öğrendi. TBMM'de III., IV., V. dönem Erzurum milletvekili olarak yer aldı.

  Necip Asım Yazıksız Ölümü

  12 Aralık 1935’te Kadıköy’deki evinde yaşamını yitirdi. Erenköy’de Sahrayıcedit mezarlığına gömüldü. Vasiyeti gereği mezar taşına “Necip Asım, Türk tarihi müellifi, 1861-1935” yazıldı.

  Necip Asım Yazıksız Eserleri

  • Ziya ve Hareket
  • Güvercin Postası
  • Yeni Tertipte Osmanlı Sarfı
  • Ev Kızı
  • Lügatı İlmiye ve Fenniye
  • Usul-İnşa
  • Kitap
  • Ural ve Altay Lisanları
  • Mükemmel Sarf ve Nahiv-i Osmani
  • Eski Türk Yazısı: Yazarın Orhun Abideleri adlı eserinde Orhun harfleri ile ilgili bölüme kaynaklık eden küçük kitaptır.
  • Türk Tarihi Umumisi
  • Milli Aruz
  • İlm-i Lisan
  • Osmanlı Tarihi
  • Eski Savlar : Divanü Lügati’t-Türk’te geçen 290 atasözü ve bu özellikteki diğer sözlerle bunların açıklamalarını, bazılarının bugünkü karşılıklarını bir araya getiren eserdir.
  • Orhon Abideleri: Necip Asım Yazıksız’ın, Orhun Abideleri hakkında, kitabeleri ilk defa okuyan Vilhelm Thomsen’in eserini esas alarak ve Şemseddin Sami’nin daha önce meydana getirdiği basılmamış Orhun Abideleri adlı eserinden yararlanarak yazdığı eserdir.
  • Celaleddin Harzemşah
  • Hibetü’l-Hakayık: Necip Asım Yazıksız’ın, Ayasofya Kütüphanesinde bulduğu ve okumayı başardığı 11. Yy. şairi Yüknekli Mahmut oğlu Ahmet adlı Türk şaire ait olan Atebetü’l-Hakayık adlı eserin lehçemize tercümesidir.
   


Yükleniyor...