Nazım Biçimleri

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 5 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Nazım Biçimleri


  1- Divan Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
  - Beyitle Kurulan Nazım Biçimleri
  Gazel
  Kaside
  Mesnevi
  Müstezat
  Kıt’a

  - Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

  Rubai
  Tuyuğ
  Şarkı
  Murabba
  Terkib-i Bent
  Terci-i Bent
  Musammat

  2- Halk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
  - Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

  Mani
  Ninni
  Türkü
  Ağıt

  - Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

  Koşma
  Semai
  Varsağı
  Destan

  - Tekke - Tasavvuf Edebiyatı Nazım Biçimleri

  İlahi
  Nefes
  Deme
  Nutuk
  Devriye
  Şathiye

  3- Yeni Türk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
  - Kurallı Nazım Biçimleri

  Sone
  Terza Rima
  Çapraz Kafiye
  Sarma Kafiye
  Düz Kafiye

  - Serbest Nazım Biçimleri

  Serbest Müstezat
  Serbest Nazım