Nasrettin Hocanın Yaşadığı Yer

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 27 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Nasrettin Hoca nerede Yaşamıştır


    Nasrettin Hocanın yaşadığı şehir

    Nasreddin Hoca, Orta Çağ döneminde Akşehir ve Konya'da yaşamıştır.Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Nasreddin Hoca hakkında şöyle der;

    Akşehir'de, büyük din adamı ve değerli zat "El-Mevla Hazret's şeyh Hoca Nasreddin"'in kabri vardır. Kendisi Akşehirlidir . Gazi Hüdavendigar'a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazırcevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantıda bulunmuştur. Timur Han, O'nun şerefli sohbetlerinden hoşlanırdı. Bu sebeple, o büyük bilginin hatırı için Akşehir'i yağma ettirmemiştir. Büyük hocanın sözleri ve latifeleri, bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir.(...)Yıldırım Han'ın vefatından sonra, Çelebi Sultan Mehmed zamanında dünyadan göç etmiştir. Akşehir dışındaki kubbeli türbesine defnolunmuştur. Dört tarafı parmaklıkla çevrilidir. Allah rahmet eylesin