Nasrettin Hocanın Memleketi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 2 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Nasrettin Hoca Nereli

  Nasreddin Hoca, araştırmacıların çoğuna göre, 13. yüz yıl başlarında H. 605 M. 1208 yılında Eskişehirin Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu (bugünkü adıyla Nasreddin Hoca) köyünde doğdu. Hatta, Akşehirli bazı araştırmacılar da bu görüşü kabul eder durumdadırlar.

  Bu konudaki bilgi bugün için kesinleşmiş durumdadır. Hoca, Eskişehirlidir. Fakat, bu konuda farklı görüşler de vardır. Bu görüşlere de kısaca değinmek gerekir. En çok öne çıkan görüş Nasreddin Hocanın Akşehirde doğduğu şeklindedir. Bu iddiaya göre Hoca, Akşehir gölü civarında Sivricehöyük yakınındaki Ortaköyde doğmuştur.

  Daha sonraları böyle bir iddiayı Kayserili Araştırmacı-Yazar Halit Erkiletoğlu da ileri sürmüş ve Hocanın mezar taşının Kayseride bulunduğunu söylemiştir. Aslında bu iddia yeni de değildir. Naci Kumun Kayserideki mezar taşlarının tasnif sırasında bir lahitin üzerinde Nasreddin Hoca ismini okumasıyla gündeme çok önceden de getirilmiş, fakat; bu iddia İ. Hakkı Konyalı tarafından çürütülmüştür.

  Yine Azerbaycanda da Nasreddin Hoca adına yapılmış bir türbe vardır.Yani Azeriler de bir anlamda böyle bir iddianın sahibidirler.

  Fakat, gerek Hocanın tarihi kişiliğiyle ilgili bilgi veren eski kaynaklar(şeriyye sicilleri, Mecmua-ı Maarif, Saltukname vb), arkeolojik buluntular (kızına ait mezarın Sivrihisarda bulunması vb) gerekse bu konudaki yerli ve yabancı ilim adamlarını çalışmaları (Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav gibi ilim adamlarının araştırmaları) Nasreddin Hocanın Sivrihisarda yani Hortu köyünde doğduğu şeklindeki bilgilere kesinlik kazandırmış durumdadır.

  Buna göre Hoca, bugün Eskişehirin Sivrihisar ilçesine bağlı olan ve kendi adıyla anılan Nasreddin Hoca köyünde doğmuş, daha sonra Konyaya oradan Akşehire giderek buraya yerleşmiş, vefatına kadar da burada yaşamıştır.

  Başka bir yaklaşıma göre de Sivrihisardan Akşehire gitmiş, buradaki dini eğitiminin bir bölümünü Konyada tamamlamış, Hace-i Cihan ile birlikte Hoca Fakihten ders almıştır.