Napolyon'un Mısır Seferi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Napolyonun Mısır Seferi hakkında bilgi


  Mısır Seferi, tümüyle Napolyonun projesidir Osmanlı Devletinin bir vilayeti olan Mısırın ele geçirilmesiyle İngilizlerin Uzakdoğu erişiminin engellenmesi girişimi olarak öne sürülmüştür Ayrıca Fransanın Akdeniz ticaretinin İngiliz rekabeti karşısında güvene alınmasına da hizmet edecektir Mevcut yönetim, bir bakıma Napolyonu Fransadan uzaklaştırmak için öneriye ilgi göstermiştir
  Tolon limanından 19 Mayıs 1798 tarihinde ayrılan Fransız donanması, 9 Haziran tarihinde Malta adasını istila etmiştir 1 Temmuzda İskenderiye limanında Fransız birlikleri Mısır topraklarına ayak bastı
  Akdenizde devriye gezen, Horatio Nelson komutasındaki İngiliz donanmasıyla adeta köşe kapmaca oynayarak ordusunu Mısıra intikal ettiren Napolyon, Piramitler Savaşında Memluk ordusunu yenilgiye uğratmıştır Daha uzun menzilli olan ve daha isabetli atış yapabilen Fransız topçusu karşısında Osmanlı topçusu etkili olamamıştır Fransız topçu bataryaları, Memluk geleneğini izleyen süvari birliklerini dağıtmış, Osmanlı piyadesi ise benzer nedenlerle başarılı olamamıştır Napolyon, askerlerini yüzleri dışa dönük olarak kare düzeninde dizmiş, karenin iç boşluğuna topçu bataryalarını yerleştirmiştir Böylece topçu bataryaları her yönde atış yapabilecek ama piyadenin yüksek atış gücüyle güvende olacak şekilde yerleştirilmişti
  Nelson komutasındaki İngiliz donanması 1 Ağustos 1798 tarihinde Fransız donanmasını Abukir koyunda demirlemiş halde saptamıştır Aynı tarihte gerçekleşen Nil Savaşında İngiliz donanması parlak bir zafer kazanmıştır
  Napolyon, Nil Savaşının ardından Kahireye ilerlemiştir Kahireyle birlikte tüm Mısıra hakim olan Napolyon, Osmanlı sarayı ile sürtüşme içinde olan Memluk beylerini tasfiye etmek, sulama projeleri, okul ve hastane inşaasına girişmek gibi düzenlemelere başlamıştır Yanında götürdüğü bir bilim heyeti de derhal arkeolojik kazılara ve bilimsel araştırmalara girişmiştir Aynı zamanda Akdenizle Kızıl Denizi birbirine bağlayacak bir suyolu kazılması konusunda fizibilite çalışmaları başlatılmıştır
  Ancak söz konusu inşaa işlerinde kullanılmak üzere birçok antik kalıntının taşları sökülmüştür Ne gariptir ki Rosetta Taşı bu yıkım sırasında bir rastlantı olarak bulunmuştur ve Antik Mısır Hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayacak olan temel belgedir
  Napolyonun Fransa ile tek bağlantısı olan donanmanın bu şekilde imha edilmesi, onu zor duruma düşürmüştür Ordularını Filistin yönünde yürüyüşe kaldırarak Osmanlı Devleti üzerine yürümüştür 18 Mart 1799 tarihinde küçük bir liman kenti olan Akka kalesi önlerine gelen Fransız orduları, yetmiş yaşın üstündeki Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki kaleye ertesi gün saldırıya geçmişlerdir Gece gündüz sürdürülen topçu ateşi ve ard arda girişilen taarruzlar Akka savunmasında bir gedik açamamıştır Napolyon, 21 Mayıs tarihinde kuşatmayı kaldırıp Kahireye çekilmiştir
  Mısırdaki ılımlı işgal tutumu, Fransız ordularının Filistin yönünde ilerlemeleriyle bozulmuştur Akkadan çekilirken savaş esirlerinin öldürülmesi, yerli halk üzerindeki mali yükümlülüklerin arttırılması, bir süre sonra isyanlara yol açacaktır
  Napolyon, Akka yenilgisinden kısa bir süre sonra ordusunu Mısırda bırakarak Fransaya dönmüştür
  Mısır Seferi, her ne kadar sonucunda başarısız olan bir sefer de olsa, çok daha ciddi bir sonuca işaret etmektedir İngilterenin denizlerdeki hakimiyeti, Fransayı Kıta Avrupasında kalmak durumunda bırakmaktadır Fransa, denizaşırı maceralara girişmek konusunda yeterli olamayan bir donanmaya sahiptir Bu gerçeği Fransa öylesine derin bir umutsuzlukla yaşamıştır ki, hiçbir şekilde destekleyebileceğine, yararlanabileceğine inanmadığı Kuzey Amerikadaki Louisiana arazilerini, hektarı altı sent gibi son derece düşük bir fiyatla Amerikalılara satmıştır Satılan bu topraklar, o tarihteki Amerika kontrolü altındaki topraklara eşit bir alandır
  Fransız ordusu, 1881 yılına kadar Mısırda kalmıştır 1882 yılından itibaren Mısırda İngiliz askeri ve politik varlığı hüküm sürmüştür İzleyen yıllarda Fransa sık sık İngilterenin Mısırdaki işgalini çekmesi yönünde baskı yapmışsa da 1904 tarihli İngiliz-Fransız Sömürge Antlaşmasıyla bu işgali resmen tanımıştır