Namık Kemal Vatan Şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda Bella tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namık Kemal Vatan Şiiri,


  MURABBA

  Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi
  Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi
  İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
  Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi

  Bize gayret yakışır merhamet Allahındır
  Hükm-i âti ne fakîrin ne şehinşâhındır
  Dinle feryâdını kim terceme-yi âhındır.
  İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi

  Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet için
  Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için
  Dîn için devlet için can çekişen millet için
  Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi

  Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben
  Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
  Dest-i adâdayız Allah için ey ehl-i vatan
  Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi
  VATAN TÜRKÜSÜ


  İşte adû karşıda hâzır silâh
  Arş yiğitler vatan imdâdına
  Arş ileri arş bizimdir felâh
  Arş yiğitler vatan imdâdına!

  Cümlemizin vâlidemizdir vatan
  Herkesi lûtfuyle odur besleyen
  Basdı adû göğsüne biz sağ iken
  Arş yiğitler vatan imdâdına!

  Şân-ı vatan hıfz-ı bilâd ü ibâd
  Etmededir süngünüze istinâd
  Milleti eyler misiniz nâ-murâd
  Arş yiğitler vatan imdâdına

  Rehberimiz gayret-i merdânedir
  Her taşımız bir nice bin cânedir
  Câne değil meyl bugün şânedir
  Arş yiğitler vatan imdâdına

  Yâre nişândır tenine erlerin
  Mevt ise son rütbesidir askerin
  Altı da bir üstü de birdir yerin
  Arş yiğitler vatan imdâdına!
  VATAN ŞARKISI  Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
  Serhaddimize kala bizim hâk-i bedendir
  Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
  Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz

  Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
  Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda
  Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda
  Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz

  Osmanlı adı her duyana lerze-resândır
  Ecdâdımızın heybeti marûf-ı cihândır
  Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır
  Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz

  Top patlasın âteşleri etrafa saçılsın
  Cennet kapısı cân veren ihvâna açılsın
  Dünyâda ne bulduk ki ölümden kaçılsın
  Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
  Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz