Namık Kemal Eserleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Bella tarafından 12 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namık Kemal Eserleri Nelerdir

  Doğum Tarihi : 21 Aralık 1840,Tekirdağ
  Vefat Tarihi : 2 Aralık 1888, Sakız Adası

  Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı, şairdir.
  Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi Olarak kabul edilir..

  Sanat özellikleri

  Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamlarından birisidir. Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Sanatı, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanmıştır. Eserlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmayı amaçlamıştır. Divan edebiyatının süslü-sanatlı düz yazısı yerine, belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazıyı kullanmıştır.

  [​IMG]

  Eserlerinde noktalama işaretlerini kullanmıştır. Gençliğinde Divan Edebiyatı tarzında şiirler yazmış, Avrupaya gittikten sonra yeni edebiyatı benimsemiş ve o yolda yapıtlar vermiştir. Namık Kemal, Fransız edebiyatını örnek almış, romantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirleri biçim bakımından eski, konu bakımından yenidir. Yurt, ulus, özgürlük gibi konuları işlemiştir. Ayrıca şiirlerinde mücadeleci tipte bir insan yaratmıştır. Tiyatroyu “ eğlencelerin en faydalısı olarak nitelemiş, halkın eğitilmesinde okul gibi görmüş, sahne dili ve tekniği yönünden başarılı yapıtlar vermiştir.


  Eserleri


  İntibah
  Cezmi
  Celalettin Harzem Şah
  Vatan Yahut Silistre
  Zavallı Çocuk
  Gülnihal
  Karabela
  Akif Bey
  Tahrib-i harabat
  Evrak-ı Perişan
  Devri İstila
  Berika-i Zafer
  Kanije Muhasarası
  Tasvir-i Efkar
  Hürriyet