Namık Kemal Biyografisi Kısa

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 9 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namık Kemal Kısaca hayatı

  Namık Kemal Kimdir

  Namık Kemal 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağda dünyaya geldi. Namık Kemal yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Asıl adı Mehmed Kemal'dir.
  Şiiri düşünceleri için bir araç olarak gören sanatçı, sosyal konulara ağırlık vermiştir.

  [​IMG]

  İlk şiirleri biçim bakımından eski, içerik bakımından yenidir. Sonraki şiirleri hem biçim, hem de içerik bakımından yenidir. Şiirlerinde Divan şiiri biçimlerini kullandığı halde Divan şiirini şiddetle eleştirir.
  1863te Babıali Tercüme Odasına kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyetinin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867de kapatıldı.

  Asıl olarak aruzu kullanır, heceyi çok az kullanmıştır. Namık Kemalin düzyazı türündeki eserlerinde dil, şiirlerine göre sadedir. O, daha çok bu eserleri ile tanınmıştır.

  İntibah (1876) adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk edebi roman kabul edilir. Cezmi adlı eseri edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır. Namık Kemalin 6 tiyatro eseri vardır. Gülnihal en başarılı oyunudur. Vatan yahut Silistre adlı oyunu büyük yankı uyandırmıştır. "Vatan Yahut Silistre" oyunu, 1873te Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelendi. Bunun üzerine yazar oyunun sahnelenmesinden sonra sürgüne gönderilmiştir.

  Namık Kemal 2 Aralık 1888de Sakız Adasında öldü.

  Namık Kemal'in Eserleri

  OYUN:
  Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
  Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
  Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
  Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
  Kara Bela (1908)

  ROMAN:
  İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
  Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

  ELEŞTİRİ:
  Tahrib-i Harâbât (1885)
  Takip (1885)
  Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
  İrfan Paşaya Mektup (1887)
  Mukaddeme-i Celal (1888)

  TARİHİ KİTAPLAR:
  Devr-i İstila (1871)
  Barika-i Zafer (1872)
  Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
  Kanije (1874)
  Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
  Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
  Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)