namazın çeşitleri ve özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 31 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namazlar başlıca üç çeşittir:


  1) Farz namazlar,

  2) Vacib namazlar,

  3) Nâfile namazlar.

  A– Farz Namazlar:


  Bunlar beş vakit namaz ile Cuma ve cenaze namazıdır.


  Beş Vakit namaz:


  1) Sabah Namazı: 4 Rek'attır.

  2 Rek'at sünnet,
  2 Rek'at farz.

  2) Öğle Namazı: 10 Rek'attır.

  4 Rek'at ilk sünnet,
  4 Rek'at farz
  2 Rek'at son sünet.

  3) İkindi Namazı: 8 Rek'attır.

  4 Rek'at sünnet
  4 Rek'at farz.

  4) Akşam Namazı: 5 Rek'attır.

  3 Rek'at farz,
  2 Rek'at sünnet.

  5) Yatsı Namazı: 10 Rek'attır.

  4 Rek'at ilk sünnet,
  4 Rek'at farz,
  2 Rek'at son sünnet.


  Beş Vakit Namazdan Başka Farz Olan Namazlar:

  1) Cuma Namazı: 10 Rek'attır.


  4 Rek'at ilk sünnet,
  2 Rek'at farz,
  4 Rek'at son sünnet


  2) Cenaze Namazı: Farz-ı Kifayedir.

  B– Vacip Namazlar:

  1) Vitir Namazı: 3 Rek'attır.

  2) Ramazan Bayramı Namazı: 2 Rek'attır.

  3) Kurban Bayramı Namazı: 2 Rek'attır.

  C– Nâfile Namazlar:

  Farz ve vaciplerden başka kılınan namazlara "Nafile Namazlar" denir.

  İnsan farz namazları noksansız edâ etmekle beraber, bunun dışında nâfile olan evvâbin, teheccüd , duhâ ve tesbih namazlarını da kılmaya gayret etmelidir. Çünkü, bunlarda sayılamayacak kadar büyük sevap ve hasene vardır. Bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak: "Kulum farzlarla benim azabımdan kurtulur, nâfilelerle de bana yaklaşır." buyuruyor

  Nafile Namazlar İkiye Ayrılır:

  1) Farz namazlarına bağlı olarak kılınan nafile namazlar:
  Bunlar, farzlardan önce ve sonra kılınan sünnetler ile Ramazan gecelerinde kılınan ve Müekked bir sünnet olan teravih namazıdır.

  2) Farz namazlarına bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar:
  Bunlara Müstehab veya Mendup namazlar da denir. Bunlar, bazı vakitlerde sevab kazanmak niyetiyle kılınan namazlardır.

  Bazıları şunlardır:

  a) Kuşluk Namazı: Güneş doğup, mekruh olan vakit geçtikten sonra en az iki, en çok oniki rek'at kılınan namazdır.

  b) Teheccüd Namazı: Gece yarısından sonra kılınan en az iki, en çok sekiz rek'at namazdır.

  c) Tahiyyetü'l-Mescid: Camiler ziyaret edildiği sırada (mekruh vakit değilse) kılınan iki rek'at namazdır.  Evvâbin Namazı

  Evvâbin namazında yüz hasene (ilâhî ihsan) vardır. Cenâb-ı Hakk bunun yetmişbeşini âhirette, yirmibeşini de dünyada verir. Binâenaleyh evvâbin kılmaya devam edenler mahşer sıkıntısı çekmezler. Evvâbin namazı akşam namazını müteâkip 6 rek'at olarak kılınır.

  Duhâ Namazı

  Duhâ namazında da yüz sevap vardır. Cenâb-ı Hakk bunun yetmişbeşini dünyada, yirmibeşini âhirette verir. Binâenaleyh duhâ namazı kılmaya devam edenler dünya sıkıntısı çekmezler. Duha namazı, güneş doğduktan 45 dakika sonra 6 rek'at olarak kılınır.

  Teheccüd Namazı

  Teheccüd namazının sevabı hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duâsı kabul, dereceleri yüksek olur. Resûlüllah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in hiç terketmediği bir namazdır. Bu da 6 rek'at olarak teheccüd vaktinde kılınır.Teheccüd vakti, gece, öğlenin girdiği vakitte başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Meselâ: gündüz öğle vakti saat 12'00'de ise gece saat 12'00 de teheccüd vakti giriyor demektir.

  Bu namazların niyetleri ve nasıl kılınacağı "Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye edilen DUÂ ve İBÂDETLER" isimli eserimizde geniş olarak izah edilmiştir.

  Tesbih Namazı

  Tesbih namazı tevbenin, istiğfarın en büyüğü ve bütün vücudla yapılanıdır.

  Hazret-i İkrime'den ve o da Hazret-i İbn-i Abbas'dan rivâyet etmişlerdir ki, Hazret-i Resûlü Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) muhterem amcaları Hazret-i Abbas'a hitaben tesbih namazı ile alakalı şöyle buyurmuşlar:

  "Ey amca, sana on haslet haber vermekle ikram etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günahının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olsun..... Muktedir olursan bu tesbih namazını her gün kıl. Her gün kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl."