Namazdan sonra dua ve tesbih

'Sorularla İslamiyet' forumunda Semerkand tarafından 14 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namazdan sonra dua ve tesbih
  Namazlardan sonra 33 defa "Lâ ilâhe illallah-kelime-i tevhidin çekilmesi sünnet midir?


  Namazlardan sonra 33 defa "Lâ ilâhe illallah-kelime-i tevhidin çekilmesi sünnet midir? Bununla ilgili hadis var mıdır?


  Öncelikle şunu ifade edelim ki, “kelime-i tevhid"i 33 defa çekmek sünnet olduğuna diar rivayet vardır. Bir kadın Resulullah'ın yanına gelerek ona bazı şikayetlerde bulunur. Resulullah, "Sana şikayetlerini giderecek hayırlı şeyler söyleyeyim mi? Yatağına girince otuzüç defa la ilahe illallah, otuz üç defa subhanallah ve otuz dört defa da elhamdülillah de. İşte bu yüz şey dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır." buyurur. (İbn Ebi Şeybe, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları, 3/155)

  Ayrıca, “Lâ ilâhe illallah tehlil duasını her namazın arkasından okumakla ilgili hadis rivayeti de vardır:

  Zeyd b. Sabitten rivâyete göre, şöyle demiştir: Ashaba her namazın bitiminde otuz üç defa “Sübhanallah otuz üç defa “Elhamdülillah otuz dört defa da “Allahuekber demeleri emredilmişti. Ensardan bir adam rüyasında: “Rasûlullah (asm) size her namazdan sonra otuz üç defa “Sübhanallah otuz üç defa “Elhamdülillah otuz dört defa “Allahüekber demenizi emretti değil mi? denildi. Adam: “Evet deyince; karşısındaki: “Öyleyse onları yirmi beşe indirin de “Lâ ilâhe illallah demeyi de ilave edin dedi. Sabah olur olmaz bu kimse durumu Peygambere (asm) anlattı. Peygamber de (asm): “Öylece yapınız buyurdu. (Nesai, Sehv, 93; Tirmizî, Dua, 26; Dârimi, Salat 90)

  Aynı anlama gelecek başka bir rivayette ise Peygamber efendimiz, “Ensarinin dediği gibi yapın tavsiyesinde bulunmuştur. (Nesai, Sehv, 93 bk. Beyhaki, Müstedrek, 1/383, no: 929; Müsned, 5/184, 190)

  Konuyla ilgili başka bir hadis-i şerifin meali ise şöyledir:

  "Bir kimse, her namazdan sonra 33 defa Allah'ı tesbih, 33 defa ona hamd etse ve 33 defa da tazim etse (Allahu ekber dese), ki bunun toplamı 99 ediyor, yüzüncü de de (La ilahe illellah..) okusa, denizin köpüğü kadar da çok olsa, yine de bütün günahları bağışlanır." (Müslim, Kitab'ül-Mesacid, 26 (h. no: 146)

  Görüldüğü gibi, burada tespihlerin 33er defa çekilmesi, sonra da “La ilahe illallahın söylenmesi istenmiştir.

  Bediüzzaman hazretleri, 33 tesbihin ve duanın ardından Kelime-i tevhid'i de tekrar etmenin Şafiîlere göre müstahab/sünnet olduğunu söylemiştir. (bk. Mektubat/28. Mektup/4. risale)

  Barla lahikasında bu husus daha açık olarak şöyle ifade edilmiştir:

  “Yalnız mezhebi Şafiî olduğu için, namazdan sonraki tesbihatı biraz fazlacadır. O fazlalıkta otuzüçer tesbihattan sonra mezheb-i Şafiî'de sünnet olan bazen on, bazen otuzüç "Lâ ilahe illallah" ve üç defa da salavat okumaktan ibarettir. (Barla Lahikası-envar- s.301)