Namazda sarık veya takke takmanın hükmü

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


  1. Namazda başı örtmek veya sarık kullanmak gerekir mi? Baş açık namaz kılınabilir mi? Takke ile baş örtülse, sarığın yerine geçer mi?

    Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Ashab-ı Kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam’dan sonra da günlük hayatlarında, yöresel imkan ve şartlar gereği sarıkla başlarını örtmüşlerdir. Peygamberimiz (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için özel giysiler edinmemiştir. Mesela takke üzerine sarık sardığı gibi (Tirmizi, Libas, 12, 42), sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da olmuştur (Kenzü’l-ummal, 7/121, Hadis No, 18284-18286).    Bazı İslam bilginleri Peygamberimiz’in (s.a.s.) bu fiili uygulamalarını göz önüne alarak namazda erkeklerin başını örtmesini sünnet kabul etmişler, dolayısıyla baş açık namaz kılmanın mekruh olacağını söylemişlerdir (İbn Abidin, Haşiyetü Reddi’l-muhtar, I, 639-641).    Diğer bazıları ise bunu örf gereği kabul ettiklerinden başı açık namaz kılmakta bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Bunlara göre Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Ashab-ı Kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam’dan sonra da sarığı, günlük normal bir giysi olarak kullanmışlardır (Tirmizi, Libas, 12). Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yeni müslüman olanlara emir veya tavsiye ettiği özel bir sarık şekli olmamış, bu hususta oluşan örf ne ise öyle devam edilmiştir. Dolayısıyla onlar, Tirmizi’nin rivayet ettiği, “Müşriklerle aramızdaki fark, başlıkların üzerine sarık sarmaktır” (Tirmizi, Libas, 42) hadisi bağlayıcı nitelikte görülmemiştir.    Sonuç olarak, Hz. Peygamber (s.a.s.) o dönemin örf ve adeti gereği sarığı kullanmıştır. Ancak takkenin üzerine sarılmasını önermek suretiyle müşriklerin kullandığından farklı bir tarz geliştirmiş ve Müslümanların bu konuda duyarlı olmalarını istemiştir. Bunu dikkate alan bazı alimler, namazda başın kapatılmasını sünnet kabul etmişler ve baş açık namaz kılmayı mekruh görmüşlerdir. Bu nedenle namaz kılarken başın takke, sarık vb. bir şeyle örtünmesi evladır. Ancak baş açık bir halde namaz kılmak da caizdir.