Namazda kıyamda iken ayaklar arası ne kadar açık olması gerekmektedir

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 9 Nis 2012 tarihinde açılan konu

  1. Namazda kıyamda iken iki ayağın arasındaki açıklık konusunda sarih bir hadis bulunmadığından, miktarın ne olacağı konusunda İslam alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.


    Hanefi Mezhebine göre kıyamda iki ayağın arası, dört parmak kadar açık bulundurulmalıdır (Şürünbülali, Merakı’l-Felah, İstanbul, 1985, s. 100). Şafii mezhebine göre iki ayak arası bir karış kadar açık tutulmalıdır (Zekeriyya el-Ensari, Esna’l-Metalib, Beyrut, 1422/2000, I, 162). Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise ayaklar arasını aşırı sayılacak kadar fazlaca açılmamalı, tümüyle de bitiştirilmemelidir (Vehbe ez-Zühayli, el-Fıkhu’l-İslami ve edilletühü, II, 695).
     
Yükleniyor...