Namaz sure ve duaları nelerdir

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Namaz sureleri nelerdir,
  Namaz duaları nelerdir,
  Namaz sure ve duaları oku

  Fatiha Suresi


  -OKUNUŞU-

  Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
  (Amin)

  MÂNÂSI

  Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir O'na mahsustur Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardim dileriz Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!)

  AÇIKLAMA

  Fatiha Suresi,Mekke'de inmistir 7 ayettir Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda "Fatiha" denilmistir


  Fil Suresi

  -OKUNUŞU-
  Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl Elem yec'al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

  MÂNÂSI

  Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi

  AÇIKLAMA

  Fil Sûresi,Mekke'de nazil olmustur 5 ayettir Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir~

  Kureyş Suresi


  -OKUNUŞU-
  Liîlâfi Kureyşin Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

  MÂNÂSI
  Kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için; hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi

  Maûn Suresi

  -OKUNUŞU-
  Era eytellezî yükezzibü biddîn Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn Feveylün lilmusallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn El-lezîne hüm yürâûne Ve yemne'ûnelmâûn

  MÂNÂSI
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler)

  Kevser Suresi

  -OKUNUŞU-
  Innâ e'taynâkelkevser Fesalli lirabbike venhar Inne şânieke hüvel'ebter

  MÂNÂSI
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir

  Kâfirun Suresi

  -OKUNUŞU-
  Kul yâ eyyühelkâfirûn Lâ a'büdü mâ ta'büdûn Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd Leküm dînüküm veliye dîn

  MÂNÂSI
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a Size dîniniz, bana da dînim

  AÇIKLAMA
  Kafirun Suresi, Mekke'de nazil olmustur 6 ayettir Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir

  Nasr Suresi

  -OKUNUŞU-
  Izâ câe nasrullahi velfeth Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

  MÂNÂSI
  Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder

  AÇIKLAMA

  Nasr Suresi, Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir 3 ayettir Nasr yardim demektir Sure de Allah'in Hz Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir Islam zaferini haber verir Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir

  Tebbet Suresi

  -OKUNUŞU-
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Seyaslâ nâren zâte leheb Vemraetühû hammâletelhatab Fî cîdihâ hablün min mesed

  MÂNÂSI
  Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!

  İhlas Suresi

  -OKUNUŞU-
  Kul hüvallâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  MÂNÂSI

  De ki: O, Allah, birdir Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadi O'na hiçbir sey denk de olmadi  Felak Suresi

  -OKUNUŞU-

  Kul e'ûzü birabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsikin izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased

  MÂNÂSI
  De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim

  AÇIKLAMA
  Felak Suresi, Mekke'de nazil olmustur 5 ayettir Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir

  Nas Suresi

  -OKUNUŞU-
  Kul e'uzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Min serrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

  MÂNÂSI
  1 De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,
  2 Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
  3 Insanlarin Ilâhina
  4 O sinsi vesvesenin serrinden,
  5 O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar
  6 Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim!

  AÇIKLAMA
  Nas Suresi, Mekke'de nazil olmustur 6 ayettir Nas insan demektir
    2. Cevap: Namaz sure ve duaları nelerdir

  Namazda Okunan Dualar ve Âyet'ül Kürsî

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm


  KISACA MÂNÂSI
  Allâh, O Allâh'dir O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok, yalniz O; daima yasayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur
  Ne gaflet basar O'nu, ne uyku Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur
  Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini, isleyenlerini, geçmislerini, geleceklerini bilir
  Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir; baska bir sey bilemezler
  O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu, bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez
  O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir


  Sübhâneke
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük
  NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak
  MÂNÂSI
  "Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen'in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur"

  Ettehiyyâtü
  Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh

  KISACA MANASI
  Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir Ondan baskasina ibâdet olmaz
  Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!
  Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!
  Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur; yine sahadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir


  Allahümme Salli
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim Inneke hamîdün mecîd
  KISACA MÂNÂSI
  Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina), Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi, rahmet et Muhakkak ki Sen ögülmüs, ögülmeye lâyik ve sanlisin


  Allahümme Bârik
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim Inneke hamîdün mecîd
  KISACA MÂNÂSI
  Allâh'im: Muhammed'i ve âlini, Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil Süphe yok ki, ögülmüs yalniz Sen'sin, gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin!


  KUNUT DUALARI
  (Allahümme innâ nesteînüke)
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk
  KISACA MÂNÂSI
  Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz
  Allâh'im, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz; verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz
  Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz, onunla olan rabitamizi keseriz


  (Allahümme iyyâke na'budu)
  Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik
  KISACA MÂNÂSI
  Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz, yalniz Sana secde eder, yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz
  Ibâdetini sevinçle yapariz, rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileri
  Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz Süphe yok ki, azabin kâfirlere ulasir


  RABBENA

  Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr
  KISACA MÂNÂSI


  Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh'im, rahmetinle ates azabindan koru

  Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab

  KISACA MÂNÂSI

  Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni, anami ve babami ve mü'minleri yarliga; günahlarimizi affet
    3. Cevap: Namaz sure ve duaları nelerdir

  Namazda Okunan Dualar:
  1)Sübaneke
  2)Etteyahtü
  3)Fatiha
  4)Rabbena
  5)Ayetel Kürsi
  6)Kunut Duaları
  7)Allahümme Barik
  8)Allahümme Salli