namaz nedir kısaca

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 16 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Namaz nedir anlamı
  Namaz, muayyen vakitlerde hususi hareket ve okuyuşlarla yerine getirilen bir ibadettir.

  - Namaz, İslam`ın imandan sonra gelen en mühim emridir; dinin direği ve Müslümanlığın temel taşıdır. Namaz, imanın alametlerindendir.


  - Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir.


  - Namaz, Allah`ın kudretini idrak eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın, bu hürmet ve hayranlığını en münasip söz ve hareketlerle dile getirmesidir. Yahut da aynı hareketleri tekrarlamak suretiyle bu hürmet ve hayranlık duygularını kuvvetlendirmesidir.  - Namaz, kulun günde 5 defa Yaradanın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda, arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını, kul, bizzat Allah`a arzeder, O`na sığınır, yalnızca O`ndan yardım diler. Böylece Peygamberimizin, Mi`rac`da gerçekleşen Allah ile mülakatı hadisesi, namaz içinde sembolik olarak yaşanmış olur. Bu sırra işaret için, Peygamberimiz, "Namaz mü`minin miracıdır" buyurmuştur.  - Namaz mahlukatın bütün ibadet şekillerini bir araya toplayan özlü bir ibadettir. Kur`an-ı Kerim`in ifadesine göre, kainattaki bütün mahlukat Allah Teala`yı, devamlı olarak zikir ve tesbih etmektedir: "Hiçbir şey yoktur ki Allah`ı tesbih etmesin [Allah`ı zikretmesin ve Allah`a ibadet etmesin]. Fakat siz onların bu tesbih [ve ibadetlerini] anlayamazsınız." (el-İsra: 44). Yeryüzünde insan dışındaki canlılara baktığımız zaman esas olarak üç şekilde görürüz: Dik olarak ayakta duranlar: Bitkilerin çoğunluğu ile iki ayaklı hayvanlar gibi. Yarı ayakta, yani, eğik olarak duranlar: Dört ayaklı hayvanlar gibi. Yerde sürünenler: Sürüngen hayvanlarla bazı bitki çeşitleri gibi. Bu saydığımız mahluklar, yukarıdaki ayetin ifade ettiği ibadetlerini, bulundukları şekilleriyle yapmaktadırlar. Fakat insan oğlu namaz kıldığı zaman, bu mahlukların ayrı ayrı olan ibadet şekillerini namazı içinde birleştirmektedir. Nitekim, namazın bir kısmı ayakta (kıyam), bir kısmı yarı ayakta, eğilerek (rüku`) ve bir kısmı da yerde (secde) yapılmaktadır. Bu da göstermektedir ki, namaz, Allah`a ibadet şekillerinin hepsini kendinde toplayan en mükemmel ibadet halidir. Melekler de, diğer varlıklar gibi, yalnız bir şekil ile Allah`a ibadet ederler. Bu da yukarıda belirttiğimiz gibi ya kıyam, ya rüku` ya da secde halinde bir ibadettir. İnsan ise yüksek yaratılışı icabı olarak meleklerin ibadet şekillerini de kendi ibadeti içinde birleştirerek Allah`a kulluk vazifesinde bulunmaktadır.  - Namaz, Allah`ın yüce şanını ve sonsuz kudretini terennüm eden en güzel şekil ve kelimelerden meydana gelmiştir: Namazın içinde, tekbir, tevhid, tesbih, medh ü sena, hamd, şükür, hürmet, tevazu`, tazarru` ve niyaz, bütün mü`minlere hayır dua Peygamberimize salat ü selam bulunmaktadır. Kur`an okumak başlı başına bir ibadettir. Namazda bir miktar da Kur`an okunmaktadır. Mü`minlerin birbirleri ile selamlaşmaları ayrı bir ibadettir. Namaz sonunda selam da vardır. Yine İslam`a göre tefekkür büyük ibadetlerden biridir. Cemaatla kılınan namazlarda mü`minler Allah`ın kudretini düşünme imkanına sahip olurlar. Namaz içinde yemeyi, içmeyi terk gibi oruca ait yasaklar bulunduğundan, namazda oruc da mevcuttur. Namazın zekat ve hacc ile de alakası vardır. Çünkü namaz, vücudun ve ömrün zekatıdır. Namazda kıbleye dönülmesi ise, hacca bir işaret ve nümunedir. Görüldüğü gibi, namaz, bütün bedeni ibadetleri içine almakta, hepsine birden hulasa ve fihriste olmaktadır. Namazın bu vasıflarına, Süleyman Çelebi Mevlid`inde şu şekilde işaret etmiştir: "Sen ki, Mi`rac eyleyüb ettin niyaz, Ümmetin mi`racını kıldım namaz. Her kaçan kim bu namazı kılalar Cümle gök ehli sevabın alalar. Çünki her türlü ibadet bundadır, Hakk`a kurbiyyetle vuslat bundadır."
   


Similar Threads: namaz nedir
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım Ramazan'ın Son Cuma gününde Kılınan Kefaret Namazı Nedir? 10 Kasım 2012
Sorun Cevaplayalım Namazların başlangıcında okunan dua nedir 8 Kasım 2012
Sorun Cevaplayalım Cuma namazında okunan Hutbenin Hükmü nedir ? 15 Şubat 2012
Sorun Cevaplayalım Sandalyede namaz kılmanın hükmü nedir 24 Ocak 2012
Sorun Cevaplayalım Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir? 27 Ocak 2012