Nafaka Borcunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 16 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  Nafaka Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  ŞİKÂYET EDEN
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  SANIK
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Nafakaya ilişkin karara uymama
  SUÇ TARİHİ : //
  KONUSU : Nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılması istemidir
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı) ile vermiş olduğu karara istinaden Erzincan 1 İcra Müdürlüğünün 2007/ esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulundum İcra emri // tarihinde borçluya tebliğ edildi
  2- Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi Bana komşularla haber göndererek hiçbir zaman nafaka ödemeyeceğini, kendisinden nafaka almamın mümkün olmadığını şifahi olarak bildirmiştir İcra ve İflas Kanununun 344 maddesi gereğince, borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/ Esas sayılı dosyası ve her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md 344 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim //

  Şikâyet Eden (Alacaklı)
  Adı ve Soyadı
  İmza