Müziğin Ortaya Çıkışı

'Medya Bölümü' forumunda ZORBEY tarafından 8 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Müziğin doğuşu
  Müziğin Tarihçesi
  müzik nasıl bulundu


  İnsanoğlu bir rivayete göre konuşmaya başlamadan önce şarkı söylemeye başladı Bu rivayeti en çok destekleyen görüşün ise şarkı söylemenin teknik olarak konuşmaktan daha basit görülmesi olduğu söylenebilir Her ne kadar müziğin keşfi pek çok antik çağ uygarlığına yakıştırılsa bile Lucretius isimli bu çağın önde gelen bir şairi bunun bir insanlık icatı değil, tabiatta duyulan seslerin taklit edilmesinden doğduğu öngörüsünü ortaya atmıştık ki bence de en akla uygun gelen düşünce budur Yunan Mitolojisinde "mus" adı verilen dokuz küçük tanrıçanın yaptığı eylem ise "music" olarak ifadelendirilmiştir
  İlk başlarda kendi halinde yapılan bu eylem süreç içerisinde belirli kurallar etrafında yapılmaya başlanınca sesleri ifadelendirme ihitiyacı gündeme gelmiştir Sesler önceler çeşitli biçimlerde gösterilmeye çalışılsa da ilk teknik çalışmanın Boethius'a ait olduğunu söylemek mümkündür Sesleri harflerle sembolize eden Boethius bu harflerin yüzyıllar sonra bile gitar ve piyano çalanların akor şifrelerini sembolize etmekte kullanılacağını belki de hiç hesap etmemişti Bu harfler ve karşılıkları şunlardır:

  [​IMG]

  Bu harf sistemi de yeterli olmayınca İtalyan bir papaz olan GUİDO d’AREZZO bir Kilise ilahisini öğretebilmek için geliştirdiği parmak ve el formülünden faydalanarak bugünkü notaların isimlerini bulmuştur

  ANTİKÇAĞ UYGARLIKLARINDA MÜZİK

  İBRANİLER: Geleneklerine çok bağlı olan yahudiler Davut Peygamber döneminde doruğa ulaşan müzikle yakınlıklarını bozmadan günümüze taşıyabilmişlerdirİbrani çalgıları Nebel, Asor(Santur),Kinnor,Pan flüt,Halil(bir tür zurna),Sofar(içi boş koç boynuzu)dır
  MEZOPOTAMYA: Gezegenlere tapan Mezopotamyalılar müzik ve matematik aracılığı ile uzay ve insan arasında bir bağ kurmuşlardır
  ÇİN: Beş sesden oluşan pentatonik dizi kullanılan Çin müzik kültüründe felsefi ögeler kendini göstermektedir Konfiçyus’un müzik üzerine araştımalar yaptığı ve çeşitli kaynaklar oluşturduğu bilinmektedir Çin’de İpek telli çalgılar,bambu kamışından nefesliler,maden veya taştan yapılmış çanlar,deriden yapılmış davullar,tahta veya ağaçtan yapılmış davullar kullanılıyordu

  ESKİ YUNAN:Tek sesli bir müzik anlayışında Lir ve zurnalarla (ailos) yapılan bir ezgi yapısı bulunmaktaydıBizdeki ozanlık geleneğine benzeyen gezgin şarkıcıların destanlar ve dini ezgiler, yiğitlik konulu şarkılar bu dönemin eserlerindendir Pan flüt etkisi belirgin bir şekilde hissedilir
  MISIR: Flütlerin yapısından hareketle çok geniş bir ses aralığına sahip müzikal anlayış olduğunu söylemek mümkündürDini törenler haricinde gündelik hayatta da müzik önemli bir yer tutmaktadır Davul,def,darbuka,arp, kitara ,ney,flüt gibi çalgıların yanı sıra su ile işleyen ilk orga Mısırlılar’da rastlıyoruz

  ORTAÇAĞDA MÜZİK

  Orta Çağda kilise egemenliğindeki bir toplum anlayışı içerisinde müzik sanatının da bundan ayrı düşünülmesi mümkün değildir Ortadoğunun ritmik yapısı ile Yunan müziğinin ezgisel anlayışının birleştiği Eski Roma müziği bu dönemin en önemli olgusudur İlk defa nota çalışmalarının bu dönemde görüldüğünü Boethius ve Guido d’Arezzo’nun bu dönemdeki en önemli müzik adamları olduğunun söylemek mümkündürKutsal kitaplardan ilahilerin söylendiği bir dönemde Aziz Amrosius döneminde halk ezgilerinin de müzikal anlayışa girdiği görülmüştür Boethius notaları harflerle sembolize etmiş daha sonra Guido d’Arezzo notaların bugün kullanılan isimlerini vermiştirAziz Gregorius zamanında çok katı bir dini müzik anlayışı sunulmuş ve tek sesli tören melodileri onun adıyla “Gregor Melodileri” veya “Saf Şarkı”diye anılmıştırBu dönemin en akılda kalıcı özelliği kadın sesinin bile yasaklandığı,daha da ileri giderek çalgıların bile çok nadir kullanıldığı, halkın yaptığı müziğin kiliseye sokulmadığı bir dönem olarak değerlendirebiliriz

  RÖNESANS DÖNEMİNDE MÜZİK

  Her alanda olduğu gibi müzikte de din dışı konular özellikle Hümanizm ele alınmış, çoksesliliğe geçilmiştirMajör ve Minör tonları bu dönemde kullanılmıştırMüzikal dram icat edilmiştir Bu çağda insan sesi yerine çalgıya ağırlık kazandırılıp çalgı toplulukları oluşturulmuşturPalestrina ve Orlando di Lasso bu dönemin ünlü müzik adamlarıdırİnsan seslerindeki renk ayrımı çalgılar için de yapılmıştır Çalgılar bu ayrıma göre çeşitli büyüklüklerde yapılmıştır
   
Yükleniyor...