Müziğin Dansla İlişkisi

'Medya Bölümü' forumunda HazaN tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Müzik ve Dansın ilişkisi
    Dans müzik ilişkisi

    İlkel toplumlarda yaşamın en önemli unsuru duyular ve bu duyulara bağlı olan hareketti. Düşünce yetisinden yoksun ilk insan duygu ve düşüncelerini hareketleri vasıtasıyla anlatırdı. İlk insanın müzikle tanışması doğa yoluyla mümkün oldu. Doğanın seslerini taklid eden insan birbirini tekrar eden düzenli darbelerle nesnelere vurarak bambaşka bir iletişim aracını buldu. Ritim. Vücudunu bu kendi içinde düzenli darbelerden oluşan seslere de uydurmaya başlayarak dansı keşfetti. Doğada onu korkutan veya coşturan kısaca ortaya çıkan her türlü duygusunu bulduğu veya taklit ettiği seslerle ifade etmeye başladı insanoğlu ve birçok etkene karşı kullandı bu yeni yeteneğini. Korktuğu veya medet umduğu doğa olaylarını onurlandırmak ve kendisinin onun hizmetinde olduğunu hissettirmek için kullandı ritm ve dansı, böylece ibadet etmeyi ve ibadetini dans ve müzikle zenginleştirmeyi öğrendi ve uyguladı. Artık dans ve müziği doğayı kendisine tabi kılmak, bazen avına bir üstünlük, bazen de taptığı totemin doğaüstü güçlerinden yararlanmayı törenlerinde amaçlayarak birçok işinde danslara yer veriyordu. Uyguladığı törenleri rutinleştiren insanoğlu, dinsel törenlerde bireyleri toplumla yaşamaya zorluyor ve koyduğu kurallarla ilişkilerin uyumlu ve dengeli yaşamın da daha az sorunlu olmasına yardımcı olunmasını sağlıyordu. Törenlerde oynanan oyun bir görevi üstlenip bu ödevi yerine getirmekti. İnancı gereği oynanan oyunun bireyleri bağlayıcı nitelikte ve belli amaçlara yönelik olduğu düşüncesini açıklamaktadır. Bu nedenle törenlerde yapılan danslar zamanla belli kural ve kalıplara bağlanarak yaşatılmış ve daha sonraki kuşaklara taşınmıştır.

    Devamı için tıklayın