Müze Türleri Hakkında Bilgi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda EyLüL tarafından 10 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Müze Türleri Hakkında

  Müze Türleri Hakkında Kısa Bilgi
  Müze: Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

  Müzeleri çeşitli alanlarda gruplandırmak mümkündür; cinsine, statüsüne, bağlı olduğu kuruma göre vb. Ancak en ideal gruplandırma, müzelerin içerdiği koleksiyonlara göre yapılabilir. Dünyadaki müzeler genellikle şu başlıklar altında gruplandırılmaktadır;

  1- Sanat Müzeleri
  2- Tarih Müzeleri
  3- Antropolojik Müzeler (Arkeoloji, Etnoloji, Folklor)
  4- Doğa Tarihi Müzeleri
  5- Bilim ve Endüstri Müzeleri
  6- Çeşitli uzmanlık dallarıyla ilgili müzeler (cam, tütün, şarap, sağlık,vb. gibi)

  Başka bir sınıflandırmaya göre Türkiyedeki müzeler ve anıtlar biraz farklı başlıklarla gruplandırılmıştır. Buna göre Türkiyedeki müzeler şu ana başlıklarda toplanabilir:

  1- Tarih ve Sanat Müzeleri
  2- Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri
  3- Arkeoloji Müzeleri
  4- Etnografya Müzeleri
  5- Anıt Müzeler
  6- Müze Evler
  7- Devrim Müzeleri
  8- Askerî Müzeler (bunlara Kurtuluş Savaşımızla ilgili müzeleri de eklemek uygun olur)
  9- Özel Müzeler
  10- Açık Hava Müzeleri

  Müze Türleri Nelerdir

  Müzeler bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konularda toplanmış eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa tarihi, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilir. Müze türlerini şu şekilde sınıflara ayırabiliriz:

  Arkeoloji Müzeleri

  Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir.

  Örneğin; İzmir Arkeoloji Müzesi
  Etnografya Müzeleri:
  Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir.
  Örneğin; Ankara Etnografya Müzesi

  Tarih Müzeleri:
  Bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.
  Örneğin; Selçuk-Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  Güzel Sanatlar Müzeleri:
  Resim, müzik ve heykel gibi güzel sanat dallarında ortaya konulan yapıtların sergilendiği müzelerdir.
  Örneğin; İstanbul Arkeoloji Müzesi
  Açık Hava Müzeleri:
  Tiyatro, arena, agora gibi kapalı bir mekânda sergilenmesi mümkün olmayan yapıtlar, açık hava müzelerinde sergilenmektedir.
  Örneğin; TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi
  Bilim Müzeleri:
  Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir.
  Örneğin; Atatürk Eğitim Müzesi
  Askerî Müzeler:
  Çeşitli dönemlere ait askerî malzeme ve silâhların sergilendiği müzelerdir.
  Örneğin; Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM Binası)