Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Nasıl Olur
  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Örneği
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  TERCAN

  DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONU : Tapu iptali ve tescil
  AÇIKLAMALAR :
  1-Miras bırakan, müvekkillerimi miras paylarından mahrum etmek kastı ile Erzincan Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parselde kayıtlı bulunan bağımsız bölümdeki taşınmazı, küçük oğluna bağışladığı halde tapuda satış göstermiştir
  2-İşlemin muvazaalı olduğu açıktır Bu durumda tapuda davalı adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile müvekkillerimin miras payları oranında adlarına tescilini talep etme zarureti hasıl olmuştur
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : BK md 18 ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, bağış işlemini tapuda satış gibi göstererek yapılan muvazaa nedeni ile tapuda davalı adına kayıtlı bulunan Erzincan Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerimin miras payları oranında adlarına tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim //

  Davacı vekili

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza

  Alıntıdır.