Muvafakat Bildirme Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 24 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Muvafakat Bildirme Dilekçesi
  Muvafakat Bildirme Dilekçe
  Muvafakat Bildirme Dilekçe Örneği  Muvafakat Bildirme Dilekçesi


  Muvafakat Bildirme Dilekçesi Dosya Esas No: /
  Duruşma Günü: //
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  MUVAFAKATİNİ
  BİLDİREN
  MURİS MİRASÇISI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  DAVACI : Kendine asaleten, Ş Mye velayeten
  Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres
  TALEP KONUSU : Muvafakat beyanı sunulması
  AÇIKLAMALAR :
  1- Annemin davalılar aleyhine açtığı mülkiyetin tespiti davasına ben de muvafakat ediyorum Haklı davanın kabulünü talep ediyorum Davaya konu evi babam şu anda muris olan A R M yaptırmıştır Ben, evin yapıldığı zaman ilkokul 1 sınıfa gidiyordum ve arsayı dedemle babam birlikte para koyarak almışlardı Çünkü annem ve babam evlendikten sonra dedem Celal ile birlikte yaşamışlar, hatta birlikte para kazanmışlar bu arsayı birlikte almışlar ve tapu dedemin adına kayıtlanmıştır
  2- Ben, bu ev yapılana kadar dedemlerle birlikte davaya konu taşınmazda, aynı bahçe içinde oturdum, daha sonra da davaya konu taşınmazın içindeki ilk evde kaldık Daha sonra dedem, babam ve diğer çocuklarından gizlice ölü amcam ve davalıların murisi bulunan Ş Mya hibe etmiştir Dedem Celal, bu taşınmazı babam ve amcam Şevki arasında paylaştırmış, öndeki ev arsasının amcam Şevkiye, arkadaki ev ve bahçesini de babamın olacak şekilde bizim bu evi yaptırmamızda vesile olmuştur
  3- Dedemin bu arsanın tapusunun tamamını amcama bağış yolu ile devrettiğini babam dâhil bizler bilmiyorduk Babam da tapunun tamamının kardeşime geçtiğini bilmeden dedemin ön ayak olması ile bu evi yapmıştır Bu durumu babamın evi yaptırmasından sonra öğrendik Evin yapım tarihi olan 1988 den beri evi biz kullandık Yengem Fidan, bu evi gizliden sattırmaya çalışmakta, hatta Erzincandaki Dağ Emlaka verdiğini etraftan duyduk
  4- Amcam Şevki, Almanya da yaşamış olup, Türkiyeye izne gelip gidiyordu 1998 yılında da vefat etti Ne kendisi, nede ailesi bu taşınmazı hiç kullanmadılar Arkadaki evi de biz yapmıştık ve biz kullandık, halende ailece kullanmaya devam ediyoruz Davalılar bu taşınmazı gizlice satarak bize zarar vermeye çalışmaktadırlar Bu yüzden de annemin açtığı davanın kabulünü ben de istiyorum
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle annemin açtığı davaya muvafakatimin kabulünü saygıyla arz ve talep ederim //

  Muvafakat bildiren vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza