Mustafa Manevi Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mustafa Manevi Efendi Kimdir Kısa


    Büyük velilerden Mustafa Mânevî Efendi, büyük âlim Karabaşvelînin oğlu ve halîfesidir. Tasavvuf yolunda, babasının yanında kemâle geldi. 1690 (H.1102) senesinde Sokullu Mehmed Paşa dergâhında hocalık yaptı. Daha sonra da Ordu-yu Hümâyûna tâyin edildi. Orada da vaaz ve nasîhatlerine devâm etti. 1702 senesinde İstanbulda vefât etti. Vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki:
    Muhammed aleyhisselâmın bin mucizesi göründü, dost düşman herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edebli olması ve güzel huyları idi.
    kitâbında diyor ki: (Ebû Saîd-i Hudrî “radıyallahü teâlâ anh buyurdu ki: Resûlullah, hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü dikerdi. Çamaşırını yamardı. Hizmetçisi ile birlikte yerdi. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca, ona yardım ederdi. Pazardan öte beri alıp torba içinde eve getirirdi. Fakîrle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsâfeha etmek için, mubârek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyâhı ve beyâzı bir tutardı. Her kim olursa olsun, çağırılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi, az olsa da, hafîf, aşağı görmezdi. Akşamdan sabâha ve sabâhtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat, çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllü idi. Fakat, alçak tabîatlı değildi. Heybetli idi. Yanî saygı ve korku hâsıl ederdi. Fakat, kaba değildi. Nâzik idi. Cömerd idi. Fakat, isrâf etmez, fâidesiz yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Mübârek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Seâdet, huzûr isteyen, Onun gibi olmalıdır.