mustafa kemalin etkilendiği fransız düşünürler kimlerdir

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 4 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Cevap: mustafa kemalin etkilendiği fransız düşünürler kimlerdir

  Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi kabul edilen Mustafa Kemal' in düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, yazarlar ve kitaplar söz konusu olduğunda, O'nun salt bir olayın ya da bir düşünce akımının izleyicisi olmayıp, değişik görüş ve düşüncelerden etkilendiği belirginleşmektedir Ama Mustafa Kemal'in kendine özgü bir bileşkeye ulaştığı kültürel ve düşünsel çeşitliliğinin hepsi de batılı paradigmaya dayanmaktadır

  1-Fransız Devrimi etkeni:

  Kitapta M Kemal'in önemli tarihsel bir dönemeçte dünyaya geldiği ve o dönemeci iki büyük olgunun belirlediği vurgulanmaktadır Birincisi Fransız Devrimi'nin büyük etkileri, ikincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Bu tarihsel dönemeçte, M Kemal Fransız Devrimi'nin ulusalcılığından etkileniyor ve bu O'nun düşüncesinin mayasını oluşturuyor Ayrıca Fransız devrimi ve devrimin düşünürleri ile ilgili ilk bilgileri Manastır Askeri İdadisi'de öğreniyor Manastır'da yabancı dil öğrenimine önem veriliyor M Kemal, Fransızcasını ilerletmek için de Fransızca kitaplar okuyor (s6)

  2-Akılcılığın ve Olguculuğun izleri:

  Kitapta Atatürk'ün düşüncelerinde ve gerçekleştirdiği devrimlerin temellerinde Akılcılık ve Pozitivizm'in izleri bulunduğu özellikle din konusunda ve Laiklik anlayışında Akılcı görüşün tüm özelliklerin bulunduğu önemle vurgulanıyor

  Bu bağlamda M Kemal 'in okuduğu ve üzerinde durduğu isimler şunlardır:

  Jean –Jacgues Rousseau ve Cumhuriyet:

  Şerafettin Turan, Atatürk'ün, Fransa devriminin düşünsel hazırlayıcıları arasında üzerinde en çok durduğu, eserlerini okuduğu ve kendi düşünce ağının oluşmasında en çok yaralandığı isimlerin başında JJ Rousseau'nun geldiğini belirtiyor Ayrıca daha okul yıllarında JJ Rousseau'yu okumuş, bu Fransız düşünürünün kişi için özgürlükçü, toplumda siyasal rejim olarak ta cumhuriyetçi olmasından etkilenmiştir Bir de M Kemal Rousseau'nun tüm eserlerini incelediğini TBMM kürsüsünden açıklamıştır "Jean –Jacgues Rousseau'yu baştan sona okuyunuz! Ben okudum"(s14)

  Etkilendiği ve okuduğu diğer bir isimde Montesguieu'dur Bir monarşi yanlısı olan Montesguieu'nün Kanunların Ruhu adlı ünlü eserini incelemiş bu kitapta, Artun Ünsal'ın da belirttiği gibi özellikle Cumhuriyet'le ilgili bölümler üzerinde durmuş ve Cumhuriyet'in bir "erdem rejimi" olduğunun anlatıldığı satırların altını çizmesi dikkati çekmektedir Montesguieu'nün bu kitabı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkçeye çevrilerek Milli Eğitim Bakanlığınca batırılmıştır Kant hakkında da Kant ve Felsefesi adlı bir inceleme yayımlanmıştır 1916'da okuduğu kitaplar arasında yer alan diğer bir isimde Şehbenderzade Ahmet Hilmi'nin "Allah'ı İnkar Mümkün müdür?" adlı kitabıdır ki eserin bir bölümü "Auguste Comte ve Felsefesi" başlığını taşımaktadır
    2. Cevap: mustafa kemalin etkilendiği fransız düşünürler kimlerdir

  Atatürk'ün, Fransa devriminin düşünsel hazırlayıcıları arasında üzerinde en çok durduğu, eserlerini okuduğu ve kendi düşünce ağının oluşmasında en çok yaralandığı isimlerin başında J.J. Rousseau geliyor.

  Etkilendiği ve okuduğu diğer bir isimde Montesguieu' dur.