Mustafa Kemal ATATÜRKün doğum tarihi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 27 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün doğum yılı,
  Atatürkün doğum tarihi,
  Atatürk ne zaman doğdu,
  Atatürkün kesin doğum tarihi


  Atatürkün resmi doğum yılı 1881

  Atatürkün doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.10 kasım 1936da dışişleri bakanlığından Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine şöyle bir yazı gelir;

  Riyaseti cumhur umumi katipliğine:İngiltere maslahatgüzarı Mösyö Margam vekaletimize müracaat ederek Reisi CumhurunuzunDoğum günü münasebetiyle ve İngiltere Kralı sekizinci Eduard tarafından hususi ve samimi bir tebrik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürkün doğum tarihini bildirmelerini rica etmiştir.Keyfiyeti arz eder ve İngiltere büyükelçiliğince talep edilen malumatın tensip buyurulduğu takdirde bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim.

  Hariciye vekili yerine elçi.Yazı Atatürke gösterildiğinde Atatürk;Annem beni bir bahar gününde dünyaya getirdiğini söylerdi.bu tarih niçin 19 mayıs olmasın..19 mayıs diye yazın.buyruğunu verir..bunun üzerine 12 kasım 1936da dışişleri bakanlığına şu yazı yazılır;Hariciye Vekaletine cevaptır;Reisicumhur Atatürkün 19 mayıs 1881 tarihinde doğduklarını arz ederim..
  Umumi katip Hasan Rıza Soyak
  (Kaynak;Hamza Eroğlu/Atatürkün hayatı ve üstün kişiliği)​