Mustafa Karataş'ın Tövbe Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. mustafa karataştan dualar,mustafa karataş tövbe duası,mustafa karataş duaları

  Mustafa Karataş'ın Tövbe Duası

  Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,
  El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayye-Kayyûm ve etûbu ileyh
  Ve esluhu-tevbete ve-mağfirate ve-hidâyete lenâ innehû hüve-tevvâbu-âhîm
  Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra
  Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vaike mestetau. Eûzü bike min şerri mâ sanau. Ebû u leke bi ni etike aleyye ve ebû bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruzzunûbe illâ ente

  Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve-yevmi-âhiri ve bi-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve-Baü bae-mevti hakkun. Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. Lâ ilahe illallah Muhammedu- Resûlullah

  Anlamı

  Ya Rabbi! Sen benim rabbimsin. Sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım. Ellerimi sana açtım. Yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim. Beni kulluğuna kabul eyle.
  Adem aleyhissselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, indirilen kitaplarına, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bugüne kadar işlemiş olduğum günahlarımdan pişman oldum. Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyorum. Günahlarımı affeyle, Beni bağışla, Kulluğundan ayırma, kapından kovma, ellerimi boş çevirme Ya rabbi, Kötü alışkanlıklarımı terk etmeyi nasip eyle. Şeytana ve nefse uydurma. Bana dayanma gücü ver. Cehennem azabından koru. Cennetine dâhil eyle. Cennette Peygamber Efendimize komşu eyle.

  netten alıntı