müslümanlara karşı görevimiz

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. müslümanlara karşı görevimiz
  mümin kardeşimize karşı vazifemiz
  Müslümanların birbirlerine karşı görevleri

  Önyargısız ve samimi ilişki kurmak
  Canına, malına,namusuna ve haklı kararlarına saygı duymak.
  Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamak. Empati yapmak.
  Zarar vermemek, haksızlık yapmamak.
  Karşılıklı sevgi ve saygı ile hareket etmek,
  Selam vermek ve almak
  Hastalandığında ziyaret etmek,
  Cenazesine iştirak etmek,
  Davetine icabet etmek,
  Hüsnü zanda bulunmak
  Hatasını örtmek yada sadece yüzüne söylemek.
  Arkasından konuşmamak, gıybet yapmamak,
  Neşe ve üzüntüsünü paylaşmak. Başarısını ve iyi halini tebrik etmek, başına bir musibet gelince geçmiş olsun demek
  Sıkıntısını gidermeye çalışmak.
  Tartıştığımız bir konuda haklı bile olsak tartışmada ileri gitmemek, kişiliğini hedef alan ve onu küçük düşüren söz ve davranışlar sergilememekAllah mümin kullarını birbirine kardeşlik ve dostluk bağı ile bağlıyor. O halde karşılıklı görev ve sorumluluklar da kardeşlik ve dostluk esasına göre yerine getirilmeli, kardeşlik ve dostluk prensiplerine aykırı her türlü söz ve davranıştan sakınılmalıdır.
  Peygamber Efendimiz (s.av) de bu konu üzerinde çok durmuş, müminler arası ilişkilerin ne şekilde olması yada olmaması hususunda tembih ve ikazları olmuştur. Bunları hadis-i şeriflerden hareketle maddeler halinde açıklamak gerekirse;

  Ebû Hüreyre (r.a)dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s) buyurdu:
  “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir:
  Selâmı almak,
  Hastalandığında ziyaret etmek,
  Cenazesine iştirak etmek
  Dâvetine icabet etmek,
  Aksırdığında “yerhamukellah demek.
  (Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4. Ayrıca bk. İbn Mâce, Cenâiz 1)  Allah bizleri, mümin kardeşlerine karşı görev sorumluluklarını yerine getiren ve bunun mükafatını kazananlardan eylesin.
  (Mukadder Arif YÜKSEL-Bayat Müftüsü,