Müslüman biri hıristiyan mezarlığına defnedilebilirmi

'Dini Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


  1. Gayrimüslim bir kimse müslüman mezarlığına ve müslüman bir kimse gayrimüslim mezarlığına defnedilebilir mi?

    Ölen bir kimsenin, kendi dininden olan kimselerin mezarlığına gömülmesi genel bir uygulamadır. Bu, ölü ile ilgili işlemler konusunda her dinin kendine has uygulamaları bulunmasından kaynaklanan bir durumdur. Nitekim İslami gelenekte ölünün yıkanıp kefenlenerek defnedilmesi, kabir ziyareti ve ölüye dua gibi uygulamalar vardır. Bu uygulamaların sürdürülebilmesi ve dini kültürün bu alanda ayakta tutulabilmesi açısından Müslüman mezarlarının diğer inanç sahiplerinin mezarlarından ayrı alanlarda bulunması önem arz etmektedir. Nitekim tarih boyunca Müslümanlar bu konuda hassas davranmışlar, Müslüman mezarlarının başka inançtan olanların mezarları ile karışmamasına özen göstermişlerdir.    Bununla birlikte Müslümanlar arasında yaşayan bir gayr-i müslimin ölümü halinde kendi din mensuplarının gömüldüğü bir mezarlığı yoksa ve başka yere nakli de mümkün değilse, bu gayri müslimin cenazesi Müslüman mezarlığının uygun bir yerine defnedilebilir.    Tıpkı bunun gibi, bir Müslüman da gayr-i Müslim bir toplum içinde ölür ve defnedilecek bir Müslüman mezarlığı ya da uygun bir yer bulunamazsa, cenazesi gayr-i Müslim mezarlığının bir köşesine defnedilebilir (el-Fetava el-Hindiyye, I, 159).
     


Similar Threads: Müslüman biri
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Sarah Joseph şimdi dünyanın en etkili 500 Müslümanından biri 11 Aralık 2011
Dini Bilgiler Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu Kısaca 23 Temmuz 2016
Dini Bilgiler İlk müslüman olanlar kimlerdir kısaca 11 Nisan 2016
Dini Bilgiler Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu? 25 Mart 2014
Dini Bilgiler İlk Müslümanlar Kimlerdir? 2 Şubat 2013