Muslihuddin Tavil Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 21 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kısaca Muslihuddin Tavil Kimdir

  Büyük Osmanlı âlim ve velîlerindendir . Kastamonuya bağlı Kürede doğdu. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. On altıncı asrın başlarında Bursada vefât etti. Orada medfundur.

  Zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Birçok ilmi eserleri okuyup müzâkere etti ve yüksek mertebelere ulaştı. Şöhreti her tarafta duyulup, âlimler arasında yüksek bir dereceye sâhib olduktan sonra tasavvufa yöneldi. Zamânındaki tasavvuf ehli birçok zâtların sohbetinde bulundu, fakat hiçbirinden kalbi mutmain olup, rahat bulup feyz alamadı. En sonunda Şeyh İlâhî hazretlerine talebe olup, hizmetinde bulundu. Ondan feyz alıp yükseldi. Vefât edinceye kadar onun yanından ve hizmetinden ayrılmadı. Tasavvufta yüksek mertebelere ulaştı ve kemâle erdi. Ömrü boyunca kötü insanlardan uzak oldu.

  Muslihuddîn Tavîl gösterişli,heybetli ve celâl sâhibiydi. Ama sohbet esnâsında yumuşak ve güler yüzlüydü. Şakâyik müellifi Taşköprüzâde anlatır: “Küçüklüğümde Şeyh Muslihuddîn Tavîlin huzûruna gidip, heybetli yüzünü görmüştüm. O zaman görünüşünün celâlinden korktum. O heybet ve celâlinden olan korku hâlen içimde durmaktadır.

  Muslihuddîn Tavîl hz, Sultan İkinci Bâyezîde saltanatı zamânında bir mektup gönderip, bu mektubun baş tarafında Arş ve Kürsî ile ilgili bilgi verdikten sonra, mektubun sonuna doğru; “Bir yerde zulüm ve bidatler, dînimizde olmayıp da sonradan ibâdet olarak konan şeyler, hurâfeler yaygınlaşsa, o beldenin sâlihleri ve âlimleri Peygamber efendimizi rüyâsında üzgün ve hüzünlü bir şekilde görseler, mübârek yüzlerinin bu hâli gazab işâretidir. Resûlullah efendimizi rüyâmda üzüntülü ve hüzünlü gördüm. Zulüm ve bidat karanlığından kalblerin karardığını, Kürede birçok zulüm ve bidatin yaygınlaştığını anladım. diye yazıp, Pâdişâha genişçe bildirdi. Bunun üzerine Pâdişâh, zulüm ve bidat azgınlıklarını adâlet ve ihsânla yok edip, haksızlıkları ortadan kaldırdı.  Muslihuddîn Tavîl, Bursada Şeyh Tâceddîn Efendinin kabri yanına bir hasır serip, kırk gün müddetle sabah namazı vaktinde gelip, o hasırın üzerinde Yâsîn sûresini okuyup ibâdet etti. Kırk gün tamâm olunca vefât edip, o hasırın bulunduğu yerde defnolundu.

  1) Şakâyik-ı Numâniyye Tercümesi (Mecdî Efendi); s.366
  2) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.14, s.279