Musaddık ne demek

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Musaddık ne demek

  doğrulayıcı, tasdik edici.
  Kur' an-ı Kerim, kendinden önceki mukaddes kitapları doğrulayıcı ve onları koruyup
  kollayıcı olarak indirilmiştir. (Bakara, 2/41 )
  "Bu (Kur'ân) tasdik edici bir kitaptır." (Ahkâf, 46/12)
  "(Kur’ân), kendinden öncekileri (ilahî kitapları) tasdik eden bir kitaptır." (En'âm, 6/92;
  En'âm, 5/48; Fâtır, 35/31)
  "(Ey Peygamberim!) Allah, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı
  olarak dindirdi." (Al-i İmran, 3/3)
  Yüce Allah her topluma peygamber göndermiş, peygamberlerine de vahiy yolu ile
  mesajlarını bildirmiştir. Bütün Peygamberlerin tebliğ ettiği din, hak din İslam'dır, dolayısıyla
  Peygamberden peygambere değişen az sayıda değişen hükümler dışında Allah, melek, iman,
  cennet, cehennem, namaz, oruç ve hac gibi ibadetler bütün hükümler hep aynı olmuştur. Onun
  için Kur'ân, son indirilen kitaptır, kendisinden önceki sahife ve kitaplardaki tasdik eder. Bu,
  Kur'ân'ın evrenselliğini ifade eder. "(Kur’ân) bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.” (En'âm,
  6/91) anlamındaki bir önceki ayet bu gerçeği ifade eder.
  Kur’ân’ın kendisinden önceki kitapları tasdik etmesini iki maddede toplamak
  mümkündür:
  (1) Bazı eski kitaplarda yer alan Hz. Muhammed’in risaletine ilişkin müjde, Kur’ân’ın
  inzali ile fiilen gerçekleşmiş; bu suretle Kur’ân eski kitaplardaki müjdeyi tasdik etmiş,
  doğrulamıştır.
  (2) Kur’ân başta Allah’ın birliği, nübüvvet ve ahiret gibi itikadî konular olmak üzere
  birçok esasta ve hükümde eski kitaplarla tam bir uyum içinde olmuştur. Bu da Kur’ân’ın onlar
  hakkındaki bir tasdikidir. Kur’ân’ın, geçmiş dinlerdeki bazı amelî hükümleri değiştirmesi
  veya kaldırması ve onlarda bulunmayan yeni hükümler getirmesi tamamen değişen ve gelişen
  şartlarla ilgili olup o dinlerin kutsal kitaplarını tasdik edici özelliğini bozmaz. (Kur'ân Yolu,
  Enbiya, 21/50)